Moral

Den dyrköpta tryggheten

Därför är religionsfriheten dyrbar för fler än de religiösa. Varför religion? I dagens Sverige så stöter man på många som inte bekänner någon särskild gudstro. Man får ofta höra att religion är omodernt, kanske också att det är till för svagare människor som inte kan tro på sig själva, eller rentav att det i viss […]

Det är ditt liv och ditt ansvar.

Det anses ibland lite konstigt, eller åtminstone gammalmodigt, att tala om moral. Vissa ser moralen som något som i och för sig kan vara värt att fundera på ibland, men som överlag inte är så viktigt. Andra tänker kanske att det är för jobbigt att handla moraliskt, och låter därför bli. Jag vill i detta […]