plan- och bygglagen

Lösningen på bostadskrisen? Marknadsekonomi!

Totalt 243 [av 290] kommuner svarar i Boverkets senaste Bostadsmarknadsenkäten att de har underskott på bostäder läser vi idag. Vi ser samma sak när vi tittar på hur lång bostadskön är i olika kommuner. Detta är naturligtvis ett problem för den som vill flytta till en annan ort för att arbeta eller studera, för att bara […]