stats-tv

Partiledardebatt igen…

Kanske är det mest intressanta det vi inte fick se. Stats-tv:s studio var fylld med partiledare som anser sig veta allt – och som gör anspråk på att vilja styra och ställa över allt och alla. De vill bestämma över våra liv. De vill ha makten över två tredjedelar av våra inkomster. De har ett […]