Partiledardebatt igen…

Kanske är det mest intressanta det vi inte fick se.

Henrik Alexandersson

Stats-tv:s studio var fylld med partiledare som anser sig veta allt – och som gör anspråk på att vilja styra och ställa över allt och alla.

De vill bestämma över våra liv. De vill ha makten över två tredjedelar av våra inkomster. De har ett centralistiskt perspektiv och ägnar sig gärna åt micro management.

Men vad vi får är vårdköer, en havererad polis, en skola i kris och skrytbyggen. Är det förvånande?

Det verkligt intressanta är den spontana ordning och utveckling som hamnar i skuggan av dagens partipolitiska gnäll: Människors initiativkraft, kreativitet och företagsamhet. Entreprenörskapets förmåga att skapa utveckling. Mångfaldens och det frivilliga samarbetets förmåga att sålla fram de bästa och rimligaste lösningarna… Allt detta som kvävs av våra riksdagspartiers arroganta och monolitiska förhållningssätt till vårt samhälle.

Det handlar om att politiken dödar idéer, initiativ, projekt, samverkan och spontan utveckling – innan sådant ens hinner se dagens ljus. Istället vill riksdagspartierna att alla skall göra likadant, gå i takt och att en storlek skall passa alla.

Det är här det behövs en politisk motkraft – som vill rulla tillbaka överhetens centralism och istället befria människan. Vilket dagens riksdagspartier aldrig kommer att medverka till…

/Henrik Alexandersson

Riksdagskandidat.