Profilfrågor

Klassiskt liberala partiet vill lämna 50 år av ökad politikermakt, skattehöjningar och regleringar bakom sig

Klassiskt liberala partiet (KLP) är inte ett progressivt eller idealistiskt parti, eftersom vi inte eftersträvar en ideal samhällsordning. Vi överlåter åt medborgarna och lokalsamhällena att exakt definiera hur de vill […]

Våra 20 punkter

Vi går till val på mer frihet till dig. Har du bestämt än? Se även vår annons i Expressen.

Rätten till din kropp

Varje människa har rätt att bestämma över sig själv. Det är du som ska bestämma vem du vill spendera ditt liv med och hur du använder din kropp och ditt […]

Fri invandring: en realitet utan den traditionella välfärden

I ett liberalt samhälle är inte invandring eller utvandring något problem. De som ska hindras från inträde är människor som utgör ett reellt hot för samhället, men annars ska fri […]

Liberala partiets skattepolitik

Liberala partiets skattepolitik för kommande mandatperiod är uppbyggd runt fyra huvudsakliga punkter: Sänkta skatter Platt skatt Nej till skatter som styr Generellt grundavdrag istället för speciella avdrag Sänkta skatter Liberala […]