Profilfrågor

Våra 20 punkter

Vi går till val på mer frihet till dig. Har du bestämt än? Se även vår annons i Expressen.

Rätten till din kropp

Varje människa har rätt att bestämma över sig själv. Det är du som ska bestämma vem du vill spendera ditt liv med och hur du använder din kropp och ditt intellekt. Du har även rätt att fritt välja hur du vill försörja dig, hur du vill roa dig och hur du vill leva ditt liv […]

Fri invandring: en realitet utan den traditionella välfärden

I ett liberalt samhälle är inte invandring eller utvandring något problem. De som ska hindras från inträde är människor som utgör ett reellt hot för samhället, men annars ska fri rörlighet råda. Den fria rörligheten är bara ett problem i en socialistisk eller halvsocialistisk stat. Invandring i sig är något som varje samhälle mår bra […]

Liberala partiets skattepolitik

Liberala partiets skattepolitik för kommande mandatperiod är uppbyggd runt fyra huvudsakliga punkter: Sänkta skatter Platt skatt Nej till skatter som styr Generellt grundavdrag istället för speciella avdrag Sänkta skatter Liberala partiet förespråkar ett samhälle där offentliga sektorn har en betydligt mindre roll. En av de huvudsakliga fördelarna är att de ekonomiska resurserna kan lämnas i […]