Våra 20 punkter

Vi går till val på mer frihet till dig. Har du bestämt än?

Se även vår annons i Expressen.

 1. Individen bestämmer över sitt liv, egendom och tanke.
 2. Rejäla skattesänkningar, inga dolda skatter och avgifter.
 3. Statens uppgifter är polisen, rättsväsendet och försvaret.
 4. Rättsväsendets uppgift är att skydda liv och egendom.
 5. Försvarets uppgift är endast att försvara Sverige.
 6. Statens roll är inte att detaljstyra fria människors liv och initiativ.
 7. Antalet myndigheter skall kraftigt minskas.
 8. Vi bör lämna EU. Nej till överstatlighet, ja till regionalism.
 9. Gynna privat vård och sjukförsäkringar. Avskaffa landstingen.
 10. Yttrandefrihet på riktigt. Även för kontroversiella åsikter.
 11. Bistånd skall skötas av privata hjälporganisationer.
 12. Nej till bidragsfinansierad migration. Flyktinghjälp bekostas frivilligt.
 13. Jämlikhet definieras som likhet inför lagen.
 14. Stoppa licenskrånglet för hederliga vapenägare, sportskyttar och jägare.
 15. Massavlyssningar och integritetskränkningar skall stoppas.
 16. TV, radio, föreningar och kultur skall inte finansieras med skattemedel.
 17. LAS, MBL och Arbetsförmedlingen skall avskaffas.
 18. Pension och pensionssparande skall skötas av individen
 19. Stat och utbildningsväsende skall separeras.
 20. Avkriminalisera droger – vårdfråga och inte en polisiär fråga.

Hittar du inte våra valsedlar?
Ta en blank och skriv ”Klassiskt liberala partiet” på den.