Birgitta Ohlsson

Ge inga bidrag!

I dagarna har vi kunnat läsa hur skattemedel har använts för att stödja religiösa grupper som hyser ”odemokratiska åsikter”. Att dessa organisationer är motbjudande och bör bekämpas med alla till buds stående medel råder det ingen tvekan om, men såväl Per Gudmundson som vår ack så kloka ”demokratiminister” Birgitta Ohlsson förväxlar orsak med verkan. Problemet […]