Skattepengar

Ge inga bidrag!

I dagarna har vi kunnat läsa hur skattemedel har använts för att stödja religiösa grupper som hyser ”odemokratiska åsikter”. Att dessa organisationer är motbjudande och bör bekämpas med alla till buds stående medel råder det ingen tvekan om, men såväl Per Gudmundson som vår ack så kloka ”demokratiminister” Birgitta Ohlsson förväxlar orsak med verkan. Problemet […]

Demokratins evolution gav oss… Dumhet?

Reaktion efter läsning av SVDs “Mikaela Valtersson väljer taxi före pendeltåget“. Medmänniskor, jag är ledsen att behöva meddela att efter två tusen års evolution av demokrati så nådde vi endast hit. Där en så kallad elit kan vara så obegåvad och ändå få styra ett land. Själv åker jag kollektivt, vilket i Västra Sverige fungerar […]