Rätten till din kropp

Rätten till din kropp

Varje människa har rätt att bestämma över sig själv. Det är du som ska bestämma vem du vill spendera ditt liv med och hur du använder din kropp och ditt intellekt. Du har även rätt att fritt välja hur du vill försörja dig, hur du vill roa dig och hur du vill leva ditt liv så länge du också tillåter andra samma fria val. Rätten att bestämma över din egen kropp är grundläggande i varje civiliserat samhälle och varje avsteg ifrån denna princip är oacceptabel.

Cannabis …

Läs mer »

Fri invandring: en realitet utan den traditionella välfärden

Fri invandring: en realitet utan den traditionella välfärden

I ett liberalt samhälle är inte invandring eller utvandring något problem. De som ska hindras från inträde är människor som utgör ett reellt hot för samhället, men annars ska fri rörlighet råda. Den fria rörligheten är bara ett problem i en socialistisk eller halvsocialistisk stat.

Invandring i sig är något som varje samhälle mår bra av. Det leder till utveckling och tillväxt förutsatt att de människor som migrerar också tar del av de krav som åläggs andra människor i samhället de kommer till. Sådana krav …

Läs mer »

Liberala partiets skattepolitik

Liberala partiets skattepolitik

Liberala partiets skattepolitik för kommande mandatperiod är uppbyggd runt fyra huvudsakliga punkter:

Sänkta skatter
Platt skatt
Nej till skatter som styr
Generellt grundavdrag istället för speciella avdrag

Sänkta skatter

Liberala partiet förespråkar ett samhälle där offentliga sektorn har en betydligt mindre roll. En av de huvudsakliga fördelarna är att de ekonomiska resurserna kan lämnas i privata händer.

Vi förespråkar att skattetrycket successivt sänks i takt med att den offentliga sektorn minskas. Alla skattesänkningar skall vara finansierade fullt ut.

Den hämmande effekt höga skatte- och momssatser har är tydliggjord genom de speciella avdrag som …

Läs mer »