Vi vill tacka följande personer, som genom sina frikostiga bidrag hjälpt vår verksamhet framåt:

Fabian Norlin
Dan Örjestad