Här finns lite olika bilder att använda på hemsidor och bloggar. Ny design kommer inom kort.

 

Jag röstar för frihet

Liberala partiethtml-kod:

<p><a title=”Liberala partiet” href=”https://liberalapartiet.se/”><img style=”border: 0pt none; margin: 5px;” src=”https://www.liberalapartiet.se/bilder/marknadsforing/jag-rostar-for-frihet.png” alt=”Liberala partiet” height=”148″ width=”148″ /></a></p>

 

Jag röstar liberalt

Liberala partiethtml-kod:

<p><a title=”Liberala partiet” href=”https://liberalapartiet.se/”><img style=”border: 0pt none; margin: 5px;” src=”https://www.liberalapartiet.se/bilder/marknadsforing/jag-rostar-liberalt.png” alt=”Liberala partiet” height=”148″ width=”148″ /></a></p>

 

Jag röstar på mig själv

Liberala partiethtml-kod:

<p><a title=”Liberala partiet” href=”https://liberalapartiet.se/”><img style=”border: 0pt none; margin: 5px;” src=”https://www.liberalapartiet.se/bilder/marknadsforing/jag-rostar-pa-mig-sjalv.png” alt=”Liberala partiet” height=”148″ width=”148″ /></a></p>