Stärkt kommunalt självstyre

Klassiskt liberala partiets politik handlar mycket om egenvärde och självbestämmande. Givetvis innefattar detta även den regionala politiken. Vi vill att politiska beslut ska tas så nära medborgarna som möjligt.

Bryssel och Stockholm ska inte detaljstyra Ystad, Nyköping eller Kiruna. De ska själva utforma sitt samhälle så långt det går, tillsammans med grannkommunerna i länet som stöd. Kommunerna ska ha sista ordet i alla viktiga frågor som rör bygden och invånarna.

Låga skatter och sparsamhet

Låga skatter och sparsamhet med kommuninvånarnas pengar är viktigt för oss. Politikerna ska inte använda skattepengar för att sätta kommunen på kartan, för att bygga temaparker eller arenor som står tomma, eller annat som privata investerare eller föreningar kan bidra med. Vi bekämpar slöseri, fusk och korruption.

Kommunen behåller sina egna skatteintäkter

Skattepengar ska inte flyttas runt mellan kommunerna. Kommuner med högre skatteintäkter ska få behålla sina pengar och spendera dem lokalt. En överfull kassa är i slutänden ett starkt skäl till sänka skatterna. Kommuninvånarnas ekonomiska frihet ska värnas.

Mindre byråkrati

Det ska gå snabbt att få bygglov, ansöka om tillbyggnader, vapenlicens, och andra tillståndsprövningar som idag är krångliga och tidskrävande. Den offentliga verksamheten är ett stöd för invånarna, den har inget egenvärde, och ska inte utgöra ett maktmedel för kommunstyrelsen eller andra särintressen.

Kommunal polis

Vi föreslår också kommunala poliser, och är öppna för ett system där polischefen väljs vid regelbundna personval, utifrån meriter och duglighet. Detta ger en stark lokal förankring, och en poliskår som i allra högsta grad är delaktig i samhället.

Fria skolor

Skolan ska avpolitiseras och styras av duktiga lärare. På längre sikt vill vi att civilsamhället tar över skolverksamheten, tills dess vill vi ha vattentäta skott mellan våra barn och politisk aktivism. Vi välkomnar friskolor, kooperativa skolor, även hemskolning ska vara tillåtet.

Tjänstemän med integritet

Kommunala tjänstemän bör tillsättas utifrån duglighet och inte partibok eller andra företräden som inte har med jobbet att göra. Den kommunala verksamheten är inte heller ett forum för aktivism eller påverkan för olika yttre syften. Tjänstemännen bör förhålla sig neutrala i sitt arbete.

Lokala ordningsregler

Lokala ordningsregler är också något som vi är öppna för. Här avses förordningar med lågt straffvärde, exempelvis en natt i fyllecellen för någon som druckit för mycket, eller avvisning av tiggare, drogbrukare osv från privat eller gemensam mark.

I vår politiska vision kan dessa regler skifta från kommun till kommun, vissa regioner kommer att vara mer strikta, andra mer överseende, vilket tillåter medborgaren att flytta till det närområde som passar bäst.

 

Om du håller med oss, och vill driva dessa frågor i din kommun, ansök om medlemskap så hjälper vi dig vidare:

Bli medlem