Presentation

Klassiskt liberala partiets (KLP) ordförande: Lisa MissingEr nye ordförande är en magister som är bosatt i Västerås. Har bott i England och Australien, samt flertalet olika platser i Sverige. Har arbetat som restaurangbiträde, tågservicepersonal, sömmerska, korrekturläsare, bagare, turistguide, gymnasielärare och föreläsare på högskola.

Jag har många förslag på förbättring och förändring som måste ske inom skolvärlden, men det jag verkligen brinner för är bidrags- och beskattningsfrågor. Enligt mig ska staten endast säkerställa medborgarnas trygghet och säkerhet.

Jag står redo att kämpa för varje medborgares rätt till frihet. Jag ogillar PK-människor och moraltanter. För mig är ordet ”liberal” något positivt eftersom det skapar en känsla av öppenhet, inte inskränkthet och trångsynthet. Viljan av att befinna sig i nuet och se framåt, att ge alla medborgare möjlighet att växa och kreativt bidra till ett produktivt samhälle.

Bidragssamhället måste få ett slut! Beskattningssystemet är ohållbart. Ingen ska behöva bekosta andras fritidsaktiviteter! Staten måste tydliggöra i ett specificerat dokument för varje enskild medborgare vad skatten går till. Uppenbart har vår socialistiska samhällsstruktur brustit. Det som staten i första hand ska ansvara för är medborgarnas trygghet och säkerhet. Detta tycks vara långt ned på prioriteringslistan för våra nuvarande riksdagsmän. Med Klassiskt liberala partiet kommer skatteintäkter användas till trygghet och säkerhet.

Allemansrätten är något att värna om. Med denna rätt tillkommer SKYLDIGHETEN att inte skräpa ned i vår gemensamma natur. Med frihet kommer ansvar. Det är viktigt att Sverige får en gemensam målbild. I nuläget är riket splittrat – vi måste hitta en väg att komma till rätta med samhällsproblemen. Kriminella har fritt spelrum medan medborgarna får mindre och mindre stöd av polis, rättsväsende och vård som helt uteblir. Många frågar sig vad skatten går till när pensionärerna inte kan leva på pensionen, sjuka personer får ingen sjukpenning, vårdköerna växer, personer hinner dö innan de fått vård, barn blir rånade, områden är övertagna av kriminella, knivskador och skjutningar förekommer dagligen…

Många av regeringspolitikerna pratar om ”nationalism”. Jag anser att begreppet används felaktigt. Nationalism för mig är en inställning till ett land – inte ett politiskt ställningstagande. Demokrati är en utopi – men det är oerhört viktigt att föröka uppnå i största möjligaste mån. Alla medborgare ska ha rätt att göra sin röst och sina åsikter hörda. Jag vill kämpa för varje medborgares rätt till att göra fria val med sitt liv. Frihet för folket – på riktigt!

Utöver detta vill jag ha frihandel och jag anser att EU-samarbetet hindrar detta. Dock är det med största intresse som jag följer utvecklingen av Brexit. Länderna i Europa måste hitta ett sätt att utbyta varor och tjänster och inte förrän handeln med Storbritannien fungerar tillfredsställande kan ett Swexit ens bli aktuellt. Jag röstade emot ett medlemskap i EG, som det hette på den tiden, så jag kan inte hållas ansvarig för vårt val att ingå i den europeiska gemenskapen. Däremot kommer jag motverka mer makt från Bryssel i varje steg jag kan.

Nu är det verkligen dags för förändring. Bidragsberoendet och ansvarslösheten måste upphöra! Det socialistiska enhetsväldet har medfört att det svenska samhället blivit otryggt. Vi har ett viktigt uppdrag att visa att det finns ett parti som kan lösa de akuta samhällsproblem som vi nu upplever. Nu satsar vi för fullt inför valet 2022.

Lisa Missing

Ordförande i Klassiskt liberala partiet