Klassiskt liberala partiet verkar på lång sikt för en strikt begränsad stat, som enbart ska säkerställa medborgarnas fria och fredliga sätt att leva. Staten bör ha en rättslig grund som inte hindrar fredliga aktiviteter, vare sig på ett personligt eller ekonomisk plan.

Klassiskt liberala partiets partiprogram antogs vid partiets kongress i Stockholm 2018. Ladda ner PDF-versionen här:

Partiprogram 2018 (PDF)

Partiprogrammet, ljudfiler

Du kan också lyssna på partiprogrammet:

Kapitel 1 – ”Staten och konstitutionella frågor” (mp3 ,4 MB)
Kapitel 2 – ”Trygghet för liv och egendom” (mp3, 15 MB)
Kapitel 3 – ”Ekonomisk politik” (mp3, 19 MB)
Kapitel 4 – ”Utbildning” (mp3, 8 MB)

Övriga kapitel är på väg. (Om ljudet skiljer sig från texten så är det texten som gäller.)


Innehållsförteckning samt länkar till olika sektioner


1. Staten och konstitutionella frågor

1.1 Rättsstaten
1.2 Konstitutionen
1.3 Republik och maktfördelning
1.4 Parlamentet

2. Trygghet för liv och egendom

2.1 Polis
2.2 Straff
2.3 «Brott utan offer»
2.4 Rättssäkerhet
2.5 Sekretess
2.6 Egendomsrätt
2.6.1 Immateriell äganderätt
2.6.2 Patent

3. Ekonomisk politik

3.1 En fri marknadsekonomi
3.2 Regleringar
3.3 Subventioner
3.4 Skatter
3.5 Bank- och penningpolitiken
3.6 Konkurrenspolitik
3.7 Bostadspolitik
3.8 Kommunalpolitik
3.9 Friborgarskap

4. Utbildning

4.1 Frigörande av skolsystemet
4.2 Grund- och gymnasieskolor
4.3 Fördelar med ett privat skolsystem
4.4 Högre utbildning
4.5 Forskning

5. Hälsa 

5.1 Frigörande av hälsosystemet
5.2 Primärsjukvården
5.3 Specialistsjukvården
5.4 Fördelar med privata sjukhus
5.5 Finansiering
5.6 Aktiv dödshjälp
5.7 Äldreomsorg
5.8 Tandhälsa
5.9 Missbruk
5.10 Mental hälsa

6. Arbete och välfärd

6.1 Välfärd efter välfärdsstaten
6.2 Arbetslivet
6.3 Pensioner
6.4 Sjukpenning
6.5 Funktionshinder
6.6 Övriga sociala förmåner
6.7 Försäkringskassan
6.8 Fattigdom

7. Familjepolitik 

7.1 Självständiga familjer
7.2 Transfereringar till barnfamiljer
7.3 Äktenskap
7.4 Säkerhet för barn
7.5 Förskola

8. Miljö och energi 

8.1 Faktabaserad miljöpolitik
8.2 Föroreningar och egendomsrättigheter
8.3 Friluftsliv och naturvård
8.4 Mänsklig global uppvärmning
8.5 Djurskydd
8.6 Energiförsörjning
8.7 Naturresurser

9. Transport

9.1 Vägar
9.2 Bilismen
9.3 Flyg och järnvägstransporter
9.4 Övrig kollektivtrafik

10. Migrationspolitik

10.1 Positiv och produktiv invandring
10.2 Migration och välfärdsstaten
10.3 Integration
10.4 Asylsökande
10.5 Medborgarskap

11. Utrikes och säkerhetspolitik

11.1 Övergripande mål
11.2 Det svenska försvaret
11.3 EU
11.4 Bistånd / utvecklingsbistånd

12. Kulturpolitik

12.1 Ett fritt kulturliv
12.2 Bevarande av kulturminnesmärken
12.3 Radio och TV
12.4 Tryck och yttrandefrihet
12.5 Religion

 

Klassiskt liberala partiets partiprogram kan laddas ner som PDF här:

Partiprogram 2018 (PDF)