Nu är du snart medlem i Klassiskt liberala partiet! Allt du behöver göra är att betala in medlemsavgiften om 100 kr på något av nedanstående sätt. Uppge namn eller annan identifikation på din inbetalning.

Swish

Swisha till 123-388 34 69. Märk betalningen ”Medlem”.

Bankgiro

5492-7660.

Bankkonto

Clearingnr: 9960

Kontonr: 9960 4204924486

Bank: Nordea/Plusgiro

Från Länsförsäkringar: Ange kontonummer utan cleringnr och ange JAK/plusgiro som bank.

För överföringar från utlandet

IBAN: SE17 9500 0099 6042 0492 4486

BIC/SWIFT: NDEASESS