Arbeta till pensionen för dessa 883 kr?

Sveriges pensionssystem gör det inte lönsamt att arbete. Men vi har lösningen: Ansvara för pensionen själv! 

Du har säkert läst att om du arbetar i 40 år eller inte alls så skiljer det 833 kr i pension. Ja, det är så det går när staten förvaltar din pension.

(ÄFS = Äldreförsörjningsstöd)

Klassiskt liberala partiet vill på lång sikt att pensionerna ska vara privat finansierade, men inser samtidigt att detta måste ske i en gradvis  process. Vi kommer så långt som möjligt att möta dagens pensionsförpliktelser, bland annat genom försäljning av offentliga fastigheter och statliga ägarandelar i näringslivet. Vi vill samtidigt minska Pensionsmyndighetens framtida andel av pensionsutbetalningarna parallellt med genomförandet av stora skattesänkningar, vilket i sin tur frigör mer pengar för privat pensionssparande för företag och privatpersoner.

Vi vill avveckla det skattefinansierade ”pay-as-you-go”-systemet, där pensionerna finansieras med nuvarande skatteintäkter. Vi anser att detta system är oförutsägbart eftersom det bland annat är sårbart för variationer i antalet aktiva i arbetslivet. I ett system som bygger på privata besparingar genom fonder och försäkringar finansierar varje person sin egen pension, både individuellt och genom att arbetsgivare sätter av medel genom tjänstepensioner. Staten ska inte bestämma storleken på pensionsavsättningarna.

Läs gärna mer om våra tankar kring pension i vårt partiprogram.