Den sanna historien om Thanksgiving

Idag är det den amerikanska skördefesten Thanksgiving. Enligt traditionen så firar man åminnet av de pilgrimer som 1620 anlände i Cape Cod med skeppet Mayflower. Dessa pilgrimer hade flytt den religiösa förföljelsen i Europa och hade nu grundat en koloni i nuvarande Massachusetts. Enligt legenden så fick pilgrimerna svårigheter med skördarna på grund av dåligt väder och för att de inte hade de kunskaper som krävdes för att odla marken. Under tiden som skörden slog fel överlevde man tack varje hjälp från indianer som sedermera även lärde pilgrimerna att odla majs. När en god skörd äntligen kom anordnade pilgrimerna en stor tacksägelsedag till Guds ära. Därför äter amerikaner så mycket kalkon och pumpa de bara kan denna dag.

The First Thanksgiving, efter en målning av Jean Leon Gerome Ferris

Det här är vad amerikanska barn får lära sig i skolan, men det är tyvärr inte sanningen. Orsaken till kolonins svält berodde på att det inte existerade privat ägande. Allting i kolonin ägdes kollektivt och all mat som producerades samlades in och delades sedan ut av ett Råd som bestämde i kolonin. Alla fick lika mycket oavsett hur mycket de bidrog med. Det fanns helt enkelt inget incitament för att arbeta hårt i kolonin. Efter att en stor del av pilgrimerna hade återvänt till Europa och de resterande riskerade dö svältdöden bestämde sig kolonin att överge sitt system med kollektivt ägande, till förmån för ett system med mer privat ägande och fler incitament för att arbeta hårt. Efter detta systemskifte behövde pilgrimerna aldrig mer oroa sig för svält.

Den verkliga läxan vi kan lära oss av Thanksgiving är att ekonomiska incitament är betydelsefulla och privat ägande är en grundförutsättning för att vi överhuvudtaget ska kunna äta i överflöd under högtider.

Daniel Fjellström, Liberala partiet Uppsala