Egypten

Vi ska inte gratulera Egypten. Inte än.

Man har tagit steget från en avskyvärd militärdiktatur, men allt är inte bättre för det. Nu väntar mycket arbete, och många fallgropar, och det är viktigt att man får till stånd en konstitution som bevarar mänskliga fri- och rättigheter.

När jag var på middag i måndags satt jag bredvid en iranier som berättade om hur det gick till när man kastade av sig shahens förtryck och inte ledde det till en liberal utopi. Långt därifrån.

Jag är glad över att det egyptiska folket har en chans att få ett demokratiskt styre, men jag väntar med att ropa grattis tills jag vet att steget går mot frihet och inte återigen mot förtryck.