Elbranschen lyder statens miljö-agenda

Det har varit ett evigt klagande på höga elpriser denna vinter. Och förra. Och folk misslyckas fatalt med att inse att detta är en direkt konsekvens av den felriktade miljö-agenda som drivs av staten. Det är nämligen så att målet med statens ”el-politik” är att minska vår el-användning (den som inte tror mig kan ju fundera över varför det snart är olagligt att använda glödlampor som inte innehåller kvicksilver och inte ger ett blåaktigt sjukhus-ljus).

Stornorrfors dammen foto Tage Olsin

Marginal-prissättning kallas det, och går ut på att alla el-leverantörer tar ut det pris som den som producerar dyrast el tar ut. Detta har de sedan mage att kalla en ”marknad” för el. Denna prissättnings-modell är konstruerad för att minska produktion av el, och låta konsumenterna betala för det hela. El-bolagen har all anledning att stänga ned elproduktion under extra kalla dagar, för att se till att den absolut minst effektiva elproducenten går in och börjar sälja el. De kan sedan ta ut samma pris, och säljer därmed el till överpriser när folk behöver värma upp sina hus? Varför? För att modellen inte tillåter konkurrens, vilket är grunden för en effektiv marknad.

En riktig elmarknad fungerar såhär – alla el-leverantörer får ta ut vilket pris de vill, närhelst de vill. Den oinsatte kommer då hävda att detta leder till jättedyr el, för elbolagen är ondskefulla vinstdrivande kolosser. Och om vi hade exakt ett elbolag som ingen fick konkurrera med vore detta sant. Låt oss istället kolla på ett scenario där vi har ett antal el-producenter, som har ett antal olika sätt att producera el.

Det första vi kommer inse är att alla bolag har ett incitament att spara sin kapacitet till produktions-toppar, för då får de ut högre priser. Så långt är allt ganska likt de nuvarande systemet. El från vattenkraftverk kommer överlag inte säljas på sommaren, då det är lågt elbehov, utan kapaciteten i vattenkrafts-dammarna sparas till vintern, då det är högre efterfrågan och man följaktligen kan ta högre priser. Skillnaden skulle vara som följer : Om vi når en topp i efterfrågan, t.ex. om det blir smällkallt en vinter, så kommer alla bolag tävla om vem som får sälja elen till detta höga pris. Vattenkraft-verken kommer ta tillfället i akt och öppna dammarna, och sälja mer el på marknaden för att utnyttja läget (om de har sparat sin kapacitet till vintern så kan de inte fortsätta spara den till våren, för då svämmar dammarna över). Likaledes kommer alla kärnkraftverk som finns tillgängliga vara mycket noga med att ha produktion tillgänglig när det blir extra kallt, för att utnyttja det högre prisläget.

Följaktligen kommer konkurrensen göra att elpriset på vintern drivs ned till så nära produktionskostnaden som möjligt, precis som det skall. Varför händer inte detta nu? Enkelt – för att när det blir kallt så finns det incitament för samtliga aktörer att INTE producera mer el, utan istället hålla elproduktion borta från marknaden medan priset går upp. Inte förrän vi når en topp där hela elmarknaden håller på att haverera, och priset är så högt att de absolut minst effektiva producentera börjar sälja, kommer alla andra elbolag börja sälja – och då kan samtliga sälja till det onaturligt höga pris som uppnåtts. Om inte marginal-prissättningen fanns, så skulle elbolagen konsekvent behöva oroa sig för att någon av deras konkurrenter börjar sälja tidigare än dem, och således driver ned priset. Det skulle innebära en missad chans att sälja el till ett högre pris.

Följaktligen är prisbilden på el i Sverige inte en konsekvens av en ”el-marknad” som inte fungerar, utan ett statligt regelverk som är gjort för att elbolagen skall hålla produktionen borta från marknaden när den som mest behövs, och sedan kunna ta ut överpriser så att den dumma befolkningen lär sig att inte använda el.

Vi befinner oss i den högst vansinniga situationen där ett förslag om återgång till total reglering av elpriset från statens sida troligen skulle ge lägre priser för konsumenterna. Men inbilla er inte att det är en fri marknad som misslyckats bara – marknaden fungerar nämligen precis så som staten har designat den.