Extra val 2015

På grund av käbbel avser statsminister Löfven att utlysa extra val den 22:a mars. Liberala partiet går därmed till val på rätten till din egen kropp, sänkta skatter samt fri invandring.

Rätten till din egen kropp handlar om att det bara är du som får bestämma vad du vill göra med din egen kropp. Det kan handla om att använda cannabis, sälja sex eller att i livets slutskede bestämma sig för att få aktiv dödshjälp.

Sänkta skatter handlar om att du ska få behålla en större del av dina pengar. Det är du som förtjänat dem, inte staten. Dessutom leder sänkta skatter till mindre makt för politiker och mer till individen.

Fri invandring handlar om att alla människor ska få leva var de vill. Detta innefattar inte en rätt att komma hit och begå brott eller leva på bidrag, utan möjligheten att få komma hit, försörja sig själv och skapa ett bättre liv för sig och sin familj. Migrationens kraft är enorm, rätt använd leder den till högre levnadsstandard både för immigranter och ursprungliga invånare.