På fel sida av framtiden?

Alla partier är naturligtvis intresserade av makt men oavsett vilken regering det blir så kommer den inte att minska på politikernas makt och öka din. Nej, vi ser bara de senaste åren så har det varit tvärtom. Regeringen förslår nya förbud och ”oppositionen” röstar igenom dem.

Låt oss ta några exempel.

 • Värnplikten.  Den var vilade i ett antal år innan regeringen införde den igen. Istället för att göra det mer intressant genom att t.ex. höja lönerna gick man på lagstiftning och tvång.
 • SVT-skatten. I en tid när andra mediekällor gör entré tack vare internet så väljer regeringen att tvinga alla svenskar som jobbar att betala för SVT. Idag är du ”bara” tvingad att betala om du äger en tv.
 • EU:s massövervakning där kommissionen nu föreslår ännu mera övervakning av vad du gör på nätet. Från början var den här typen av lagstiftning till för att jaga terrorister men nu är det öppet för all brottslighet.
  • ”. Polisiära myndigheter i alla EU:s medlemsstater kommer att kunna begära ut uppgifter om användare från till exempel en internetoperatör, social plattform eller app-tjänst i vilket medlemsland som helst. Någon nedre gräns för när detta kan anses vara befogat anges inte.” – Henrik Alexandersson.

Vad gäller SVT-skatten så kommer de som jobbar med Melodifestivalen att få marknadsmässig lön av skattebetalarna men det får inte soldaterna utan de tvingas. Många kommuner har lärarbrist. Ska regeringen börja tvinga in lärare också? Det finns ett ord för ekonomier som planeras av regeringen…

Historisk har vi sett samma sak. Skatten ökar och med den politikers makt över dig.

Skattetrycket i förhållande till BNP sedan år 1900. Toppen var 1990 men det ökar igen.

Vi vill istället se reformer. Vi kan snabbt avveckla:

 • Värnplikten. Ersätt med betalda soldater.
 • SVT-skatten
 • ”Brott utan offer. De legaliseras så att polisen kan ägna sig åt att beivra våldsbrott, stöld m.m. i högre grad. Det rör sig om narkotikabrott, köp av sexuella tjänster och hets mot folkgrupp. Notera att det kommer att vara olagligt att t.ex. tvinga någon att sälja sex eller att hota en person.
 • EU:s massövervakning.
 • Landstingsskatten. Vill du inte betala så slipper du men då bör du också köpa en försäkring.

Vi har även presenterat att pensionssystemet kan göras så att du själv får förvalta din pension.

Så det är frågan vilken sida av historien du vill stå på?

 • Riksdagspartierna står för tvång.
 • Vi står för mer frihet för dig och din familj.