Frågestund på Reddit.

Erik har varit med i en öppen frågestund (AMA) på Reddit.

Frågorna rörde från varför arbetsgivaren inte syns till bistånd eller din rätt till självförsvar.

Bland annat svarar han så här om invandring och integration:

Vi är emot bidragsinvandring men för arbetskraftsinvandring. I praktiken innebär det tvärt om emot idag, där människor bjuds in att leva på bidrag men att produktiva invandrare kastas ut. Flyktingpolitiken som den ser ut idag avslutas helt, men vi är öppna för att medborgare kan gå i god för migranter och ta ekonomiskt ansvar för dem.

Läs gärna mer här: http://www.liberalapartiet.se/migrationspolitik/

Vi har ingen direkt integrationspolitik, då vi inte tror att staten kan skapa förutsättningar för integration. Det görs av medborgarna. När bidragen trappas av blir det omöjligt att leva åtskilt, då måste man jobba och kommer då automatiskt i kontakt med andra medborgare och ”integreras”.

Alla frågor och svar hittar du på Reddit.