Fri avtalsrätt

Du har rätt att ingå vilka avtal du vill med vem du vill så länge du inte skadar någon annan. En central del inom den fria avtalsrätten.Så länge ni är överens och att allt sker utan tvång så har båda parterna vunnit på sin transaktion. Om jag vill ha en glass hellre än 10 kronor samtidigt som du vill ha 10 kronor hellre än en glass så kan vi byta med varandra. Båda anser sig vinna på detta. Vi handlar alltså med varandra. Allt gott?

Nej, så enkelt är det inte. Du får inte hyra ut en lägenhet till den som betalar mest utan det finns en tak. Det fick en kvinna som hyrde ut i andra hand erfara. Även här kom parterna överens om en hyra men hyresgästen gick till domstol för att få den ändrad.

I detta fallet kan det också vara så att hyresvärden hade en begränsning, det framgår inte av artikeln.

Det här visar problemet med att ha myndigheter som sätter priset på varor och tjänster istället för att marknaden gör det.

Klassiskt liberala partiet vill att marknaden för hyreslägenheter ska fungera bättre. Idag regleras hyresnivåer av det lagstadgade bruksvärdessystemet. Även andra regleringar hindrar hyresvärd och hyresgäst att tillsammans komma överens om vilka villkor som ska gälla för en uthyrning. Dessa regleringar påverkar hyresmarknaden negativt och gör att det uppstår bostadsköer. Klassiskt liberala partiet vill ta bort alla regleringar på hyresmarknaden.Vårt partiprogram, kapitel 3.7 om bostäder.

Håller du med om att bostadsmarknaden inte fungerar idag?

Dela gärna detta och överväg att bli medlem i Sveriges enda liberala parti; Klassiskt liberala partiet.