I Göteborg hölls det kongress

Lördagen den 19/3 hölls årets kongress. Denna gång samlades vi i Göteborg, i en lokal på Guldheden. En ny styrelse valdes och en ny miljöpolitik antogs. Vi hade också besök från vårt norska systerparti Liberalistene och det blev ett trevligt utbyte av erfarenheter och idéer.

De ur den nyvalda styrelsen som var närvarande passade på att gå ut i vårsolen och ta en gruppbild med partiflaggan i bakgrunden. Den nya styrelsen består av

  • Andreas Agorander, ordförande (omval)
  • Fredrik Dellby (omval)
  • Emil Spets (nyval)
  • Fredrik Laving (nyval)
  • Ylva Trollstierna (nyval)
  • Tibor Knezevic (nyval)

styrelsen_2016

Kongressprotokollet hittar du här.