Har ni sett liberalismens ljus, Jan Björklund?

Här på bloggen publicerar vi nu den replik vi skrev i DN angående Folkpartiets planerade namnbyte till ”Liberalerna”

I tisdags meddelade Jan Björklund i ett debattinlägg i DN att Folkpartiets partistyrelse har för avsikt att föreslå ett namnbyte till partiets landsmöte i helgen. Det gläder givetvis oss i Liberala partiet att ordet liberal i alla fall står tillräckligt högt i kurs att ett av riksdagens spärrpartier kan tänka sig att använda det som den centrala delen av sitt partinamn, men det är heller inte helt utan problem.

Jan Björklund har helt rätt när han konstaterar att hoten mot upplysningsidealen och liberalismen är värre än på mycket länge, men när han i sin text försöker måla upp Folkpartiet som ett parti som står upp för individen och dennes rättigheter till liv, frihet och egendom kan man inte göra annat än att höja på ögonbrynen av förundran.

Folkpartiet har en lång och “stolt” tradition av förbudsivrande och morallagstiftande utöver sitt mångåriga arbete för en stor offentlig sektor och mer reglering av den fria marknaden. Man förespråkar ett statligt monopol på försäljningen av alkohol samt punktskatter på och förbud mot berusningsmedel. På sitt historiska CV har de även hyresregleringar, införandet av LAS och styrning av människors klädsel genom Björklunds förslag om burkaförbud.

Att föreskriva att individer skall fördela sina föräldradagar enligt en viss kvot eller att under hot om våld hindra samtyckande vuxna att frivilligt bedriva ömsesidigt gynnsam handel med sina privata ägodelar är den typ av bisarra övergrepp man kan förvänta sig från ett socialistiskt parti, men inte från ett parti under beteckningen Liberalerna.

Liberala partiet grundades 2004 för att fylla det tomrum i svensk politik som förr i tiden rymde liberaler som Anders Chydenius och Johan August Gripenstedt och som baserades på upplysningsidéerna om alla människors lika värdighet och lika rättigheter. Liberalismen handlar kort och gott om att individens fria vilja ska få styra, så länge man inte skadar någon annan, och en minimal statlig inblandning i människors privatliv.

Namnet Liberala partiet var tyvärr, enligt Folkpartiet och valprövningsnämnden, inte en giltig partibeteckning då det var för likt det redan registrerade ”Folkpartiet Liberalerna”. Man gjorde bedömningen att det eventuellt skulle kunna finnas risk för förväxling varför vi formellt ställer upp i val under beteckningen Klassiskt liberala partiet.

För att minimera risken för förväxling även i framtiden kommer vi att yrka på att valmyndigheten avslår det av Folkpartiets styrelse föreslagna namnbytet om det skulle antas som partibeteckning på landsmötet.
I dagsläget kan vi inte se annat än att Folkpartiets namnförslag är något annat än falsk marknadsföring. Om Jan Björklund och hans partikamrater däremot nyligen genomgått en uppenbarelse och har insett att deras förbudsivrande inte ligger i linje med upplysningen och det liberala idéarvet är de fullt välkomna att låta sig inspireras av Liberala partiet – Sveriges just nu enda liberala parti.