Idag är du fri!

Idag inträffar skattefridagen, alltså den dag på året du går från att arbeta för stat och kommun till att äntligen få arbeta för dig själv. Att skatten skulle ligga på runt 40% vilket ofta påstås är ren lögn. Det faktum att denna dag inträffar under årets senare del visar med all tydlighet att vi fortfarande måste betala mer än hälften av det vi tjänar ihop under året i skatt. Dagen låg visserligen ännu senare innan Alliansen kom till makten 2006 men fortfarande är det lång väg kvar till en anständig skattenivå.

Värre lär det också bli åren som kommer då det nu är fritt fram för regeringen att höja skatten så mycket de önskar. Vi lär se tillbaka med viss nostalgi på åren då skattefridagen inträffade ”redan” i juli.