Intervju med Fredrik Dellby

Idag fortsätter vi serien med partistyrelseintervjuer och nu har turen kommit till vår vice ordförande Fredrik Dellby.

Vad ser du som din viktigaste uppgift inom Liberala partiet som deras nya vice ordförande?

Som vice ordförande kommer jag främst att vilja arbeta med lokalorganisationerna. Utan lokal förankring kommer partiet på sikt att dö ut. Jag har under hösten fått igång distrikten i Skåne/Blekinge (LP Syd) och Stockholm och hoppas innan nästa val ha fått igång ytterligare distrikt. Dessutom är jag fortfarande ordförande för Liberala partiet Väst (Halland, Västra Götaland och Värmland) och kommer fortsätta vara det parallellt med arbetet i centralstyrelsen.

Det är också viktigt att förbättra medlemsvården och få fler medlemmar engagerade i partiet på olika sätt. Tanken är att det inte bara är styrelserna, centralt eller lokalt som ska göra allt arbete utan involvera medlemmarna i arbetsgrupper och nätverk, både för att utveckla sakpolitiken men framför allt för att utveckla verksamheten. Vår aktivitet på sociala medier kan bli mycket bättre, vår hemsida behöver en rejäl ansiktslyftning och vi måste bli bättre på att skriva debattinlägg, synas fysiskt och på andra sätt arbeta oss in i det allmänna medvetandet i Sverige. Inte minst den PR-grupp jag har startat inom partiet kommer att ha en viktig roll här. Men vi kommer behöva fler grupper, inte minst en webb-grupp för att förbättra hemsidan och öka medlemmars och sympatisörers möjlighet att interagera.

 

Vilka områden (utbildning, vård och omsorg, yttrandefrihet och integritet, bostadspolitik, skatter, polis, migration, gränser för staten, bistånd, klimatpolitik osv) skulle du helst vilja jobba med under kommande år?

Här får jag ge ett liknande svar som Andreas, att jag har svårt att välja ut någon särskild fråga utan ser allting kopplat till de grundläggande frihetsfrågorna om rätten till liv, yttrande och egendom. Självfallet kommer jag i alla lägen att kämpa för lägre skatt, mer privatisering av skola, vård och omsorgsverksamheterna, minskat bistånd etc och varje inskränkning av yttrandefriheten kommer alltid att vara en för mycket. I alla lägen där människors rätt till frukterna av det egna arbetet, till sin egendom och sin rätt att tala fritt ifrågasätts eller hotas kommer jag och Liberala partiet att stå på den enskilda människans sida.

 
På vilket sätt ser du dig själv som rätt person för jobbet att samarbeta med nya ordförande Andreas Agorander?

Jag och Andreas känner redan varandra sedan något år. Vi har suttit i både valberedningen och i styrelsen för Västdistriktet tillsammans sedan 2014. Under valrörelsen jobbade vi ganska nära varandra och hjälpte den dåvarande centralstyrelsen att ta fram texter till kampanjmaterialet etc. Vi har också vi några tillfällen tillsammans besökt våra vänner i vårt norska systerparti Liberalistene, senast på deras landsmöte i Oslo i våras.

 
Har du några svagheter som du kommer att jobba på under kommande år som Vice ordförande?

Mina erfarenheter av ledarskap och organisation är relativt begränsade. Jag har varit verksam i ett flertal organisationer och föreningar tidigare men aldrig haft en sån här ledande roll. Jag hoppas att det här ska bli en utvecklande tid även för mig personligen. Jag önksar både jobba med att bli en bättre organisatör som att bli bättre på att kommunicera. Inom politiken är kommunikation A och O och för vår del handlar det främst om att synas mer på sociala medier och att bli bättre på att formulera träffsäkra debattinlägg. Här har jag en hel del att jobba på, framför allt att formulera längre texter med god struktur som lyfter fram rätt argument.

 
Hur ser du på partiets framtid? Hur ska vi locka väljare på bästa sätt?

Just nu befinner sig partiet på en väldigt låg aktivitetsnivå. Ska vi kunna växa måste vi öka takten, värva fler medlemmar och höras och synas betydligt mer än idag. Internet är en bra startpunkt och det är där vi ska lägga störst fokus just nu, men det får inte sluta där. Partiet måste synas även fysiskt, vi måste anordna regelbundna aktiviteter i våra distrikt, det måste kännas värt för en medlem att välja oss framför något av de etablerade partierna. Det är just därför som jag trycker så oerhört på att hålla de lokala organisationerna vid liv och att få startat upp fler, för utan dom kommer det inte att finnas någon aktivitet nära medlemmarna och då blir det mycket mindre intressant att vara medlem i Liberala partiet.