Intervju med Martin Strömberg

Nu i mellandagarna fortsätter vi att publicera intervjuer med de övriga ledamöterna i partistyrelsen. Först ut är vår partisekreterare Martin Strömberg.

Grattis till posten som sekreterare i Klassiskt liberala partiet!

Tack så mycket!

Berätta lite om dig själv och vad som lockade dig till posten som sekreterare för ett litet parti som Liberala partiet.

Jag är en 25-årig systemutvecklare från Örebro. Sedan barnsben har jag hänförd av datorer och böcker. Det första intresset har resulterat i mitt karriärval och det senare väckte ett engagemang för filosofi och politisk teori. Jag var ett tag osäker på min politiska hemvist, men när jag snavade över den klassiska liberalismen kände jag att jag hittat hem. Med den upptäckten och insikten om vad vårt samhälle skulle kunna vara följde dock även misströstan över var vårt samhälle hamnat samt en växande oro över dess nuvarande riktning. Det var just den oron som fick mig att engagera mig för Liberala partiet, då LP är det enda parti vars program aktivt och på ett adekvat sätt adresserar de problem och de utmaningar som vårt samhälle står inför. Styrelsens sekreterarpost tilltalade mig då jag tycker om att arbeta med organisatoriska frågor och vill arbeta med att främja den klassiskt liberala rörelsen i Sverige.

För oss som inte vet vad en sekreterare för ett politiskt parti gör, kan du beskriva vad dina huvudsakliga uppgifter komma att vara kommande året?

Normalt sett har partisekreteraren ansvar för organisationsfrågor och dag-till-dag arbetet inom partiet, men Liberala partiet har i dagsläget, på grund av vår storlek, inte den någon sådan post – i vart fall inte i samma bemärkelse som andra, större, partier. Mina uppgifter är främst att föra protokoll när styrelsen sammanträder, men jag kommer att ägna en del tid åt vår organisation och åt att vara tillgänglig för att besvara frågor från såväl partimedlemmar som sympatisörer.
Vilka färdigheter har du som gör dig rätt för posten, alternativt, vad har du för intressen som gör att du sökte posten som sekreterare?

Som jag nämnde tidigare tycker jag om att jobba med organisatoriska frågor. I mitt arbete spelar sociala samarbetsverktyg en stor roll och jag har själv sett hur arbete kan effektiviseras och folk komma närmre varandra för att tillsammans jobba mot ett gemensamt mål genom god organisation.