Kallelse till kongress 2016

Liberala partiet kallar alla sina medlemmar till 2016 års kongress.

Liberala partiets kongress 2016 kommer hållas lördag 19:e mars i Göteborg. På kongressen förväntas vi bland annat behandla förslag till miljöpolitik baserade på miljögruppens arbete.

 

Tid: 19:e mars 2016, från kl. 11
Plats: Dr Hjorts gata 8C, Göteborg
Facebook: https://www.facebook.com/events/748559355278910/

 

Motioner

Skickas till styrelsen@liberalapartiet.se senast 6:e februari. Om ni vill motionera om ändringar eller tillägg i stadgar eller partiprogram, så är det en fördel om motionen är precis i angivelse av vilka punkter som skall ändras och hur.

 

Rösträtt
För att medlem skall ha rösträtt på kongressen skall medlemsavgiften för 2016 vara partiet tillhanda senast 27:e februari.

 

Kandidaturer
Medlemmar har möjlighet att kandidera till partiets förtroendeposter, vilka är
 • Styrelseordförande
 • Styrelseledamot
 • Partisekreterare
 • Revisor
 • Valberedning

Kandidaturer skickas till valberedning@liberalapartiet.se senast 12:e februari kl 23:59.

 

Dagordning
 • Mötets öppnande
 • fastställande av röstlängd för mötet,
 • Val av ordförande och sekreterare för mötet,
 • Val av protokolljusterare och rösträknare,
 • Behandla frågan om kongressens behöriga utlysande,
 • Fastställande av föredragningslista,
 • Behandla partistyrelsens verksamhetsberättelse,
 • Behandla partistyrelsens förvaltningsberättelse (resultat- och balansräkning),
 • Behandla partiets revisionsberättelse,
 • Behandla frågan om ansvarsfrihet för partistyrelsen,
 • Behandla till kongressen väckta motioner och propositioner,
 • Övriga frågor
 • Fastställa medlemsavgift,
 • Fastställa verksamhetsplan och budget,
 • Val av ordförande,
 • Val av övriga ledamöter i partistyrelsen,
 • Val av partisekreterare,
 • Val av revisorer och dess sammankallande,
 • Val av valberedning och dess sammankallande.
 • Mötets avslutande

 

Praktiskt
Det finns ett begränsat antal platser tillgängliga i en billig övernattningslokal i nära anslutning till möteslokalen. Kontakta styrelsen om du är intresserad av att nyttja denna.
Mer praktisk information och övriga kongresshandlingar kommer att skickas ut ett par veckor före kongressen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.