Kallelse till kongress!

Kära medlemmar!

Välkomna på kongress den 11 mars i Stockholm.

Vi kommer att hålla vår kongress i Stockholm söndagen den 11 mars.  Använd gärna formuläret här för att anmäla dig så vet vi ungefär hur många som kommer. Blir det många behöver vi kanske byta lokal. Det är inte obligatoriskt att anmäla sig.

Styrelsen kommer att återkomma och exakt tidpunkt samt lokal för kongressen. Preliminärt börjar vi inte före klockan 11.00.

Preliminärt står dessa punkter på programmet:

  • Partiprogram.
    Ett nytt förslag har utarbetats och kommer snart att presenteras här. Kongressen tar sedan beslut om det.
  • Valmanifest.
  • Val av styrelse.
  • Val av valberedning.
  • Val av kandidater till Riksdagen.
  • Fastställande av medlemsavgift och budget. Det är valår så utgifterna kommer att bli klart högre än ett vanligt år.

Förslag och motioner från medlemmar ska vara inlämnade senast 28 januari till styrelsen. Gör det helst via styrelsen@liberalapartiet.se

Styrelsen publicerar sina yttranden kring motioner och lägger egna propositioner senast 18 februari. De kommer du att hitta på denna sida: https://www.liberalapartiet.se/events/6/kongress-2018/ 

Sista dag att nominera någon till riksdagslistan och kommunlistorna är 28 januari. Skicka dessa till styrelsen. Det går att nominera efter det datumet ända fram till kongressen men då hinner styrelsen inte göra klart ett förslag till kongressen utan sent inkomna kandidater hamnar i den ordningen som de inkommer om inte kongressen beslutar annorlunda.

Senast den 25 februari ska valberedningen lämna förslag på ny styrelse. Styrelsen ska bestå av ordförande, vice ordförande och ytterligare tre till åtta ledamöter.
Du når valberedningen via: valberedning@liberalapartiet.se

Kongressen regleras av stadgarna som du hittar här.

Välkommen!