Kommunal elbilspool?

Vår första lucka är hämtad från Halmstad där kommunens skolor nu går så bra att kommunen bara måste bränna pengar på något. Eller så är det bara ett klassiskt fall av kommunpolitiker som inte vet vems pengar de hanterar.

Vi har inget emot elbilar eller bilpooler. Tvärtom, båda är exempel på mänskliga framsteg inom ingenjörskonst respektive samarbete. Men i fallet med Halmstad så är det kommunen som driver denna bilpool, via Halmstads Energi och Miljö AB,  och slår därmed undan fötterna på alla som vill konkurrera med kommunen. Det är inte en fri marknad när en aktör har skattebetalarna i ryggen.

Nu tror vän av ordning att Halmstad är en röd kommun? Men det stämmer tyvärr inte. Halmstad är en moderat-styrd kommun och har varit det de senaste 12 åren.