Lägg ned onödiga myndigheter!

Vi kommer den närmaste tiden att lägga upp ”Dagens onödiga myndighet” på vår Facebook-sida. Den här sidan kommer att uppdateras med motiveringar.
Här hittar du hela listan, än så länge. Har du förslag på fler myndigheter är det bara att höra av dig!

 1. Arbetsförmedlingen
 2. Rymdstyrelsen
 3. Forum för levande historia
 4. Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Tillväxtanalys, har regeringens uppdrag att analysera och utvärdera svensk tillväxtpolitik. http://www.tillvaxtanalys.se/
  Vår analys:
  Lägg ner omgående, och sänk skatten. Det skapar tillväxt
 5. Tillväxtverket stärker Sverige genom att stärka företagens konkurrenskraft.Vår analys:
  Hur stärker vi företagens konkurrenskraft? Vi lägger ned Tillväxtverket och sänker skatten.
 6. Folkhälsomyndigheten
 7. Lotteriinspektionen
 8. Exportkreditnämnden är en myndighet med uppdrag att främja svensk export. Det gör den genom att försäkra företagens risk att inte få betalt vid exportaffärer.Vår analys:
  En myndighet som subventionerar export…? Låt människor handla med varandra utan statens inblandning.
  Lägg ned myndigheten och sänk skatten så blir det ökad handel.
 9. Nämnden för hemslöjdsfrågor stärker hemslöjden i hela Sverige genom att planera, driva och följa upp aktiviteter med såväl kulturella som ekonomiska perspektiv. Den fördelar även statligt stöd till hemslöjdsverksamhet.Vår analys:
  Lägg ned den och sänk skatten så kan fler ägna sig åt hemslöjd eller vad de nu vill göra.
 10. Statens kulturråd
 11. Elsäkerhetsverket
 12. Gentekniknämnden
 13. Post- och telestyrelsen
 14. Statens kulturråd
 15. Institutet för rymdfysik
 16. Konjunkturinstitutet
 17. Jordbruksverket
 18. Arbetsmiljöverket
 19. Myndigheten för kulturanalys
 20. Statens medieråd
 21. Kemikalieinspektionen
 22. Myndigheten för press, radio och TV
 23. Konsumentverket
 24. Myndigheten för tillgängliga medier
 25. Presstödsnämnden
 26. Allmänna reklamationsnämnden
 27. Naturvårdsverket
 28. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, stödjer ideella föreningar med skattemedel.
  Vår analys:
  Dela inte ut fler bidrag, lägg ned MUCF och sänk skatten. Det skapar möjligheter för människor att själva stödja de organisationer man gillar. Det är just så civilsamhället fungerar.
 29. Nordiska Afrikainstitutet
 30. Konstnärsnämnden
 31. Sida
 32. Nämnden för statligt stöd till trossamfund ger pengar till trossamfund verksamma i Sverige. ”En central uppgift är att fördela statens ekonomiska bidrag till de statsbidragsberättigade trossamfunden.” enligt deras hemsida.Vår analys:
  Religion är en privatsak och således inget som staten ska lägga sig i. Lägg ned myndigheten, avskaffa bidragen och sänk skatten!
 33. Statens konstråd
 34. Nämnden för styrelserepresentationsfrågor
 35. Moderna museet
 36. Statens maritima museer
 37. Riksutställningar
 38. Skogsstyrelsen

 

Den här listan kommer från Moderata ungdomsförbundet (MUF). Det är en röst på ”Klassiskt liberala partiet” som är en röst för er politik!