0% eller 11% i landstingsskatt? Alla får välja själva!

De flesta partier i Sverige är överens om att landstinget ska finansiera vården åt dig via din skatt. Det val du har är att flytta från ett landsting till ett annat.

Vi har ett annat alternativ: Du får själv rätt att välja ditt landsting eller ansvara själv för din vård. Då betalar du ingen landstingsskatt om du inte väljer landstingets vårdförsäkring. Är du nöjd med den vård som landstinget ger så är det ditt fria val att fortsätta med landstinget. Om du är oroad att landstinget inte kommer att ge dig bra vård när du, eller ditt barn, blir sjuk så är det bara att byta till en annan vårdgivare eller försäkring. En opt-out som en del säger.

Landstinget driver även annan verksamhet som t.ex. kollektivtrafik. Det innebär att du får betala hela biljettpriset när du åker med länstrafiken men då kan du känna dig nöjd över att du inte skickar någon räkning till skattebetalarna.