Lär känna en liberalpartist: Intervju med Per-Olof Samuelsson

Liberala partiets ålderman Per-Olof Samuelsson, eller “POS” som han blivit mer känd som i vissa kretsar, är bland svenska liberaler mest känd för sin översättningar av diverse objektivistiska texter och verk samt hans hemsida Nattväktaren och bloggen ”Hemma hos POS”. Utöver envist insändarskriveri, översättande och bloggande har denne prästson också ett långt arbetsliv bakom sig. För att uppmärksamma honom följer här en kortare intervju där han berättar om hur det är att vara nybliven pensionär.

Ett avslutat arbetsliv

För en tid sedan skrev han en insändare i Eskilstuna-kuriren där han beklagar sig över han, på grund av sin ålder, inte fick ha kvar sin tjänst som bibliotekarie efter pensionsåldern trots att politiker börjat prata om att alla måste arbeta längre. Här finns en pigg pensionär som faktiskt vill arbeta, är det då rimligt att han stängs ute? På frågan vad han jobbade med svarade han: ”Jag jobbade på Roggebiblioteket i Strängnäs, som är en filial till Kungliga biblioteket. Jag började i augusti 1984, så det blev 25 år sånär som på ett par månader.”

Roggebiblioteket är Strängnäs tidigare stifts- och läroverksbibliotek, vilket innebär att merparten av böckerna år från äldre tider, från slutet av 1400-talet och fram till slutet av 1800-talet eller möjligen början av 1900-talet. Sedan var böckerna magasinerade under några decennier, innan Kungliga biblioteket tog över vid slutet av 60-talet. Per-Olof berättade vidare att hans huvudsakliga uppgift var katalogisering av böcker inom allt ifrån naturvetenskap och matematik till ekonomi, bokväsen, biografi och några till. Han har även arbetat med att katalogisera några av bibliotekets specialsamlingar, bland annat allt 1500-talstryck, vissa böcker från 1400-talet och allt svenskt tryck under 1600-talet. Även bibliotekets samling av elzevierer, från den berömda 1600-talsboktryckarfamiljen Elzevier, en specialsamling böcker tryckta i Strängnäs och en samling kallad ”Thuns donation” har blivit översedd och katalogiserad av honom. Andra projekt han jobbade med, framförallt att katalogisera bibliotekets böcker från den så kallade ”luckperioden” mellan 1700 och 1829, blev inte klara innan han fick sluta. Bland de färdigheter som krävdes för att utföra jobbet ingick att vara förtrogen med äldre svenska, kunna en del tyska och franska samt ha ett tillräckligt hum om latin och forngrekiska för att åtminstone kunna förstå vad som står på titelsidor. Nu för tiden är det inte så många som läser latin på gymnasiet och knappt någon alls läser forngrekiska. Det tar även ett tag att lära sig att effektivt använda register och databaser för att hantera uppgifter om böcker och författare.

I huvudsak trivdes POS på jobbet. Tre och ett halvt år efter att han gått i pension har hans tjänst inte ersatts, han kommenterar det skämtsamt med att antingen har de väl insett att han var oersättlig eller så ansågs hans uppgifter så perifera och oväsentliga att de egentligen inte behövde utföras. Fram till för ett år sedan jobbade en kollega till Per-Olof med ungefär samma arbetsuppgifter men han avled hastigt i en hjärtinfarkt för knappt ett år sedan och inte heller hans tjänst har blivit utlyst.

Att vara pensionär

Han berättar sedan om hur det känns att inte ha ett jobb att gå till på morgonen. ”Det är ju väldigt viktigt för en människa att kunna ställa upp och eftersträva mål, stora eller små. Om man inte har några mål alls i livet, blir ju tillvaron tämligen kaotisk. Man vet aldrig riktigt vad man ska prioritera. Så de här målen jag skrev om ovan har helt enkelt berövats mig. Jag får sätta upp betydligt mindre och kortsiktigare mål idag, som t.ex. att det kommer mat på bordet och att min lägenhet blir dammsugen då och då.” För POS, som gillar att ha ha livet lite inrutat av arbetstider, kändes det bra att med helger och semestrar medan han jobbade, men att vara pensionär och ledig hela tiden är inte alls lika kul. Åtminstone inte om man inte är ohyggligt rik och kan resa jorden runt och äta god mat, lägger han till. Han har dock fortfarande ett par projekt han jobbar på. Förr i tiden ville han översätta alla filosofen Ayn Rands uppsatser till svenska, men tyvärr tilläts inte det av rättighetsinnehavaren Leonard Peikoff som hotade med stämning i händelse av att POS hade fortsatt. Istället försöker han nu översätta nationalekonomen George Reismans essäer till svenska. I övrigt blir det mest att läsa böcker och hålla på med bloggen. Till sist konstaterade POS; ”Eftersom min lön (och för den delen min pension) kommer från skattebetalarna, kan man ju verkligen fråga sig vad skattebetalarna har för glädje av mitt arbete. Hur många av dem har det ringaste intresse av vilka elzevierer och Plantintryck som finns i Roggebiblioteket? Eller vilka de tidigare ägarna till alla våra böcker var? Inte så många, skulle jag tro. Så kanske hela verksamheten borde anmälas till Slöseriombudsmannen?”

Liberala partiet vill tacka Per-Olof Samuelsson för hans engagemang för att sprida liberala idéer i Sverige och omvärlden.