Legalisera cannabis!

Ingen annan än du själv tar skada om du brukar cannabis.  Om du tar skada. Med det vill vi naturligtvis inte uppmana någon att bruka cannabis men det borde inte vara olagligt.

En av våra riksdagskandidater, Henrik Alexandersson, skrev redan 2014 att:

Den som har narkotika i fickan eller i kroppen kränker ingen annan människas frihet, säkerhet, egendom eller rättigheter.

Henrik Alexandersson


Ingen tjänar på att missbrukare trakasseras av polisen. Ingen vinner på att icke-problematiska brukare jagas av myndigheterna. Inget blir bättre av statens repressiva drogpolitik. Allt man åstadkommer är att skapa lidande och elände, helt i onödan.

När det vanligaste brott i Sverige är ”ringa narkotikabrott”, vilket oftast betyder ”för eget bruk”, då är det dags att legalisera cannabis! Polisen ska ägna sig åt bättre saker som t.ex. att stävja våldsbrott.

Varje person äger sin egen kropp och har således en grundläggande rätt att behandla sin kropp som han eller hon önskar, även om detta kan orsaka fysiska eller psykiska skador. Saxat från vårt partiprogram.