Liberala notiser, 1:a juli

Island står utanför EU

Island bestämde sig i förra veckan för att dra tillbaka sin ansökan om medlemskap i den Europeiska unionen. Islands utrikesminister förklarade att “this is how democracy works” och meddelade att den nya koalitionen är emot idén att Island skulle gå med i EU. Liberala partiet gratulerar Island till ett klokt beslut.

Sverige är dåligt på arbetsmarknadsintegration

Rola Brentlin, redaktör på tankesmedjan Migro, skriver om den omtalade OECD-rapporten och konstaterar att även om invandringen antagligen är positiv för svensk ekonomi fungerar integrationen på arbetsmarknaden dåligt. Som avslutning slår hon fast att;

”Enligt rapportens beräkningar skulle en minskning av arbetslösheten bland utrikesfödda till genomsnittet för svenskfödda öka bidraget till statskassan med 0,5 procent av BNP. Samma sak gäller utbildning, där en höjning av utbildningsnivån till genomsnittsvenskens skulle öka BNP med samma siffra.

Slutligen är lönsamhet inte det främsta argumentet för invandring. Att ge människor på flykt en fristad och möjlighet att söka lyckan på annan ort väger tyngre. Det är i grunden en märklig idé att invandrare som grupp ska balansera varandra ekonomiskt. Dock finns det en tydlig koppling mellan uppfattning av den ekonomiska påverkan och acceptans för migration. Därför måste överdrivna siffror ifrågasättas. OECD:s rapport visar att det finns ekonomiska vinster med migration och att det är arbetslösheten som ska bekämpas, inte invandringen.”

Samtidigt uppmärksammar Dick Erixon att det faktiskt finns en hel del invandrare som lyckats bra på arbetsmarknaden.

Liberal partiet vill öka möjligheterna för invandrare att få jobb genom att förenkla arbetsmarknadens regler, bland annat genom att avskaffa Lagen om anställningsskydd.

Korta notiser

Slöseriombudsmannen uppmärksammar OS-ansökan

Kostnaden för att sätta Sverige på kartan genom en OS-satsning beräknas till mellan 15 och 20 miljarder kronor. Finns det inte lämpligare saker att lägga skattepengar på?

Unga vill ha valfrihet i vård och skola

På frihetssmedjan skriver Per Pettersson om en ny SIFO-undersökning där det bland annat framkommer att 89% av ungdomar mellan 15-25 anser att det är viktigt att själva få välja vilken skola deras barn ska gå i och 93% har motsvarande uppfattning om huruvida deras föräldrar själva ska få välja äldreboende.

Obamacare leder till arbetslöshet

En ny undersökning visar att Obamacare minskar företags vilja att anställa. I vissa fall har företag till och med avskedat arbetare på grund av lagen.

”Forty-one percent of the businesses surveyed have frozen hiring because of the health-care law known as Obamacare. And almost one-fifth—19 percent— answered ”yes” when asked if they had ”reduced the number of employees you have in your business as a specific result of the Affordable Care Act.””

Dumheter

Återkommande dumheter

Kaj Grüssner har sammanfattat några av de vanligaste dumheterna som brukar tas upp i debatter om nationalekonomi.

Lotteriinspektionen och LAN-spel

Lotteriinspektionen meddelar att det nu krävs tillstånd enligt lagen om automatspel för att få anordna ett LAN.

Bidragsjobbare och Taxibolag

Det blir alltid fel när staten lägger sig i en fri marknad. Nystartsjobb och lönebidrag har börjat bli vanligare inom taxibranschen. Detta leder till att vanliga företag konkurreras ut och läggs ned.