Liberala Notiser, 27:e maj

Veckan har mest handlat om Husbykravallerna. I övrigt säger sig Island inte längre vilja gå med i EU och det har förts en debatt om papperslösa invandrare.

Husby

Statsminister Fredrik Reinfeldt (M) anser att ansvaret mest hamnar på de boende i Husby.  Hayes Jemide, förbundskapten för svenska kickboxlandslaget, var tillsammans med ett 30-tal andra kampsportare ute och försökte göra något åt situationen. Till DN sa han:

“Sluta spela offer, kämpa. Se till att sköta skolan, tro på dig själv. Jag har mött hinder på grund av min bakgrund, men det har bara sporrat mig, man ska inte låta andra trycka ner en. Man har ett eget ansvar. “

Han fortsätter: “Det är sant att många förmodligen har dåliga hemförhållanden, med föräldrar som inte är integrerade, som kanske inte ens pratar svenska. Det är självklart ett problem. Men det kan inte försvara våld mot andra eller andras egendom.“

Också MMA-nytt skriver om det hela.

Papperslösa och myndigheterna

Motpol skriver om behandlingen av papperslösa och tar upp ett par viktiga poäng om den något förvirrade situationen med verkställande av avvisning.  Det går naturligtvis inte att ha ett system där myndigheterna hjälper människor att undgå verkställande av andra myndigheters i rättslig mening korrekt fattade beslut. Hanne Kjöller på DN konstaterar:

”Om papperslösa ges samma rättigheter som personer med uppehållstillstånd har vi i praktiken avskaffat principen om reglerad invandring. Vill vi det?” och senare: ”Den som tycker att asylsökande som fått ett avslagsbeslut ska ges samma rättigheter som de som lagligt befinner sig i landet är antingen anarkist eller emot en reglerad invandring. Var och en är förstås i sin fulla rätt att vara både det ena och det andra. Det som retar mig är att man argumenterar som om man inte vore något av det. ”

Liberala partiet anser att en välfärdsstat inte är förenlig med fri invandring varför det måste finnas en reglering av invandringen så länge vi har en omfattande välfärdsstat. Nuvarande reglering är inte nödvändigtvis bra, men så länge systemet ser ut som det gör bör myndigheterna ha en rimlig möjlighet att följa dessa regler.

Stödet för EU och Euron sjunker

Folkrörelsen ”Nej till EU” skriver i sitt nyhetsbrev:

”Opinionen för både EU och euron sjunker. Svenskarnas stöd för euron är det lägsta sedan SOM-institutet i Göteborg startade sina mätningar. Knappt var tionde svensk vill införa euron – den lägsta siffran någonsin. Det visar en rapport från det statliga institutet Sieps som bygger på en opinionsundersökning från hösten 2012 genomförd av SOM-institutet. Andelen svenskar som är för valutaunionen har sedan 2010 minskat från 28 procent till rekordlåga nio procent. 76 procent av svenska folket är i dag emot euron. Även stödet för EU-medlemskapet har enligt SOM-institutet minskat, om än inte lika drastiskt. 2010 stödde en majoritet – 53 procent – av de tillfrågade Sveriges medlemskap. 2012 hade den siffran fallit till 42 procent. Nej-sidan har ökat från 23 procent till 25 procent de senaste två åren. Andelen osäkra har sedan 2010 ökat nästan lika mycket som andelen EU-positiva har minskat från 24 procent till 33 procent.”

I samma nyhetsbrev konstateras att Sveriges EU-avgift beräknas höjas med 3,7 miljarder kronor under 2013 på grund av de ändringar i 2012 års budget som EU:s ministerråd och parlament beslutade om i december. Den totala avgiften blir nu 36,5 miljarder kronor om året.

Islands nya regering visar på god smak och vill inte gå med i EU.

Kortare notiser

Henrik Alexandersson  noterar även att staten följer dig på facebook.  Lika bra att vara försiktig med vad du lägger upp.

Henrik Sundholm och feminismen Henrik Sundholm skriver om varför han inte kallar sig feminist.

Fredrik Segerfeldt förklarar på brännpunkt varför lägre löner är bra för integrationen.

I Sydafrika efterlyser man en avkriminalisering av prostitution för sexarbetarnas skull.

Veckans videoklipp

Nigel Farage påpekar det löjliga i att EU-politiker klagar på att människor betalar för lite i skatt när de själva bara betalar 12 % i inkomstskatt. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

  1. Jag tycker det vore synd om Liberala Partiet gick ifrån kravet på fri invandring. Det är visserligen sant, som ni skriver, att helt fri invandring är oförenligt med välfärdsstaten och inte skulle gå att genomföra i “dagens förtvivlade läge”; men det skulle ju lätt kunna förenas med krav på att allt som hindrar invandrare att komma ut på arbetsmarknaden avvecklas (och i förlängningen att hela välfärds- eller ofärdsstaten avvecklas). Dessutom måste ju LP vara ett framtidsparti, om inte annat så därför att det säkert kommer att ta en generation att passera 4%-spärren och verkligen bli en maktfaktor i svensk politik. Så därför borde LP plädera för sådana reformer som kanske inte är genomförbara idag, men som skulle kunna bli det i en framtid.

  2. Jag håller med om att vi ska behålla kravet om det hela, men vi måste vara tydliga med att välfärdsstaten måste väck också. Det är fullt rimligt att människor inte gillar det hela när de upplever att det kostar en väldans massa pengar. Jag vettisjutton om det går att vinna en debatt (eller ens vem som har rätt) när man slänger siffror på varandra och inte heller är det lätt att säga “fri invandring” utan att det ramlar ned i just sifferdebatter om kostnader. Därför tycker jag att det ska knytas ihop, fri invandring, men endast i den takt som välfärdsstaten avvecklas eller i vart fall på ett sätt som gör att kostnaderna för det hela inte går i taket.

  3. LP är ett reformparti, och för LP att vinna gehör för detta är det viktigt att det inte uppfattas som utopistiska galningar av samma kaliber som valfri bokstavsvänster. Det bästa är att hävda fri immigration som slutmål, men poängtera att det skall ske på ett sätt där avregleringen av invandringen sker i takt med avvecklingen av välfärdsstaten (och då också poängtera det Ambjörn säger ovan: anledningen till att invandringen har svårt att fungera annars är välfärdsstaten, inte invandrarna).

  4. Inte att förglömma (som Ambjörn också påpekar): Till skillnad från andra avvecklingar, såsom skattesänkningar, så riskerar en avreglering av invandringen innan välfärdsstaten avvecklats i tillräckligt hög takt att skapa fler “positiva” rättighetsbördor. En skattesänkning ökar alltid nivån av “negativ” frihet (ni får ursäkta distinktionen som jag gör för argumentationens skull endast). Nä skatter sänks så riskerar ingen att drabbas genom att få sin frihet kränkt. Invandring som sker utan att många bidragssystem avvecklats tillräckligt kommer att resultera i att någon kommer behöva stå för den notan, därmed kränks någons “negativa” frihet eftersom ökad invandring i ljuset av detta kommer att innebära att någon får rätt till en “positiv” rättighet.

    Den bästa formuleringen är helt enkelt att LP är för fri invandring, men att det målet skall nås i takt med andra reformer. Avregleringen av invandringen skall ske i takt med avvecklingen av välfärdsstaten, just för att invandringens eventuella negativa effekter beror på välfärdsstatens regleringar av arbetsmarknaden och bidragssystem.