Liberala Notiser, 27:e maj

Veckan har mest handlat om Husbykravallerna. I övrigt säger sig Island inte längre vilja gå med i EU och det har förts en debatt om papperslösa invandrare.

Husby

Statsminister Fredrik Reinfeldt (M) anser att ansvaret mest hamnar på de boende i Husby.  Hayes Jemide, förbundskapten för svenska kickboxlandslaget, var tillsammans med ett 30-tal andra kampsportare ute och försökte göra något åt situationen. Till DN sa han:

“Sluta spela offer, kämpa. Se till att sköta skolan, tro på dig själv. Jag har mött hinder på grund av min bakgrund, men det har bara sporrat mig, man ska inte låta andra trycka ner en. Man har ett eget ansvar. “

Han fortsätter: “Det är sant att många förmodligen har dåliga hemförhållanden, med föräldrar som inte är integrerade, som kanske inte ens pratar svenska. Det är självklart ett problem. Men det kan inte försvara våld mot andra eller andras egendom.“

Också MMA-nytt skriver om det hela.

Papperslösa och myndigheterna

Motpol skriver om behandlingen av papperslösa och tar upp ett par viktiga poäng om den något förvirrade situationen med verkställande av avvisning.  Det går naturligtvis inte att ha ett system där myndigheterna hjälper människor att undgå verkställande av andra myndigheters i rättslig mening korrekt fattade beslut. Hanne Kjöller på DN konstaterar:

”Om papperslösa ges samma rättigheter som personer med uppehållstillstånd har vi i praktiken avskaffat principen om reglerad invandring. Vill vi det?” och senare: ”Den som tycker att asylsökande som fått ett avslagsbeslut ska ges samma rättigheter som de som lagligt befinner sig i landet är antingen anarkist eller emot en reglerad invandring. Var och en är förstås i sin fulla rätt att vara både det ena och det andra. Det som retar mig är att man argumenterar som om man inte vore något av det. ”

Liberala partiet anser att en välfärdsstat inte är förenlig med fri invandring varför det måste finnas en reglering av invandringen så länge vi har en omfattande välfärdsstat. Nuvarande reglering är inte nödvändigtvis bra, men så länge systemet ser ut som det gör bör myndigheterna ha en rimlig möjlighet att följa dessa regler.

Stödet för EU och Euron sjunker

Folkrörelsen ”Nej till EU” skriver i sitt nyhetsbrev:

”Opinionen för både EU och euron sjunker. Svenskarnas stöd för euron är det lägsta sedan SOM-institutet i Göteborg startade sina mätningar. Knappt var tionde svensk vill införa euron – den lägsta siffran någonsin. Det visar en rapport från det statliga institutet Sieps som bygger på en opinionsundersökning från hösten 2012 genomförd av SOM-institutet. Andelen svenskar som är för valutaunionen har sedan 2010 minskat från 28 procent till rekordlåga nio procent. 76 procent av svenska folket är i dag emot euron. Även stödet för EU-medlemskapet har enligt SOM-institutet minskat, om än inte lika drastiskt. 2010 stödde en majoritet – 53 procent – av de tillfrågade Sveriges medlemskap. 2012 hade den siffran fallit till 42 procent. Nej-sidan har ökat från 23 procent till 25 procent de senaste två åren. Andelen osäkra har sedan 2010 ökat nästan lika mycket som andelen EU-positiva har minskat från 24 procent till 33 procent.”

I samma nyhetsbrev konstateras att Sveriges EU-avgift beräknas höjas med 3,7 miljarder kronor under 2013 på grund av de ändringar i 2012 års budget som EU:s ministerråd och parlament beslutade om i december. Den totala avgiften blir nu 36,5 miljarder kronor om året.

Islands nya regering visar på god smak och vill inte gå med i EU.

Kortare notiser

Henrik Alexandersson  noterar även att staten följer dig på facebook.  Lika bra att vara försiktig med vad du lägger upp.

Henrik Sundholm och feminismen Henrik Sundholm skriver om varför han inte kallar sig feminist.

Fredrik Segerfeldt förklarar på brännpunkt varför lägre löner är bra för integrationen.

I Sydafrika efterlyser man en avkriminalisering av prostitution för sexarbetarnas skull.

Veckans videoklipp

Nigel Farage påpekar det löjliga i att EU-politiker klagar på att människor betalar för lite i skatt när de själva bara betalar 12 % i inkomstskatt.