Liberala partiet Stockholm har hållit årsmöte

Söndag den 3/4 höll Liberala partiets Stockholmsdistrikt sitt första ordinarie årsmöte. I den nya styrelsen sitter

Oscar Solberger (ordförande, omval)

Sebastian Vallin (sekreterare, nyval)

Erik Alsand (ledamot, omval)

Tibor Knezevic (ledamot, nyval)

George Grice (ledamot, nyval)

Vi önskar Stockholmsdistriktet alla lycka under det kommande verksamhetsåret och så här sammanfattar ordförande Oscar Solberger mötet

Jag tänkte berätta lite om vad som hände och bestämdes på Liberala partiet Stockholms första ordinarie årsmöte söndagen den 3:e april.

Det bestämdes att vi ska ha minst 6 möten per år under det kommande år och att det utöver dessa mer formella och arbetsinriktade möten ska hållas så många Frihetsfika och Frihet efter jobbet med mera som medlemmarna tar initiativ till, något tak för antal evenemang ska självklart inte finnas.

Jag fattar mig kort om årsmötet här men berättar gärna mer för alla som har frågor om våra idéer.

Tack till alla som deltog på mötet, jag ser fram emot det kommande året!