Liberala partiet Uppsala grundat!

Sedan Riksdagsvalet 2010 har jag lett Liberala partiet Uppsala, under titeln ”Lokala representant”. I Uppsala har vi hela tiden kämpat med kontinuitetsproblem och brist på engagemang hos medlemmarna. I ljus av detta är det extra roligt hur Uppsalaavdelningen faktiskt har utvecklats det senaste halvåret, och från och med igår (4/11) har vi nu bildat Liberala partiets första lokalavdelning, Liberala partiet Uppsala.

Jag kommer sitta med i den nyvalda styrelsen men jag lämnar med varm hand över ledarskapet till Michael Östlund som av årsmötet valdes till Liberala partiet Uppsalas första ordförande. Under hans ledarskap kommer lokalavdelningen utvecklas organisatoriskt och vi kommer sikta mot kommunalvalet 2014.

Den nya styrelsen är riktigt stark, och vi kommer genast påbörja arbetet med att utveckla Liberala partiet Uppsala, värva nya medlemmar och ta fram ett partiprogram som vi kommer ställa upp med i kommande kommunalval.

Liberala partiet Uppsala kommer att vara ett alternativ i kommunalpolitiken. Inte ett eko.

Till styrelsen valdes:

Ordförande – Michael Östlund
Vice ordförande – Philip Wallin
Sekreterare – Daniel Fjellström
Kassör – Ian Wainwright

Daniel Fjellström, Liberala partiet Uppsala