Liberala partiet Väst har hållit årsmöte

Idag har Liberala partiet Väst hållit årsmöte på Café Berlin i Göteborg. På årsmötet valdes en ny styrelse in och nya stadgar antogs. Dessutom beslutades att minska distriktets storlek till att bara omfatta Västra Götalands- och Hallands län istället för tidigare då även Värmlands län ingick. Värmlands län står nu utan något distrikt och det är fritt fram för intresserade medlemmar att starta ett. Kontakta då styrelsen@liberalapartiet.se.

Den nya styrelsen består av följande personer

Ordförande

Fredrik Dellby (omval)

Ledamöter

Ylva Trollstierna (omval)

Christer Örni (nyva)

Robin Runge (nyval)