Liberala partiets HBTQ-politik

Alla människor ska av det offentliga behandlas lika, oavsett läggning eller könsidentitet. Runt om i världen sker ibland hemsk förföljelse av HBTQ-personer. Precis som alla andra bör dessa få komma till Sverige och genom arbete skapa sig ett bättre liv

För att göra samhället rättvisare vill Liberala partiet:

  • Göra all lagstiftning könsneutral
  • Avskaffa äktenskapsbalken och ersätta denna med privata kontrakt enligt vedertagna kontraktsrättsliga regler
  • Att all offentlig verksamhet ska präglas av likabehandling och inte diskriminera någon person på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck
  • Att all diskrimineringslagstiftning som omfattar privat verksamhet ska avskaffas. Privata företags beteende, val av personal och övriga interna angelägenheter ska inte styras av politiker

För att göra det enklare för HBTQ-personer att komma till Sverige och bygga sig ett bättre liv i händelse av att de är förföljda eller bara hellre vill bo här än i sina ursprungsländer vill Liberala partiet:

  • Avskaffa LAS och luckra upp övrig arbetsmarknadspolitisk lagstiftning för att göra det enklare att anställa
  • Ta bort fackens specialprivilegier då dessa gynnar människor som redan är i arbete framför människor som söker arbete.
  • Införa helt fri arbetskraftsinvandring med omedelbar verkan.

Bild: CC / Tim Parkinson