Liberala partiets nyårskrönika 2011

Året efter ett valår är alltid ett svårt år för ett parti. Folk är generellt sett trötta på politik. Ett partis aktivister och gräsrötter är trötta efter valkampanjandet och nästa val ligger så pass långt fram i tiden att det är svårt att säga exakt vad som måste prioriteras för att hitta toppformen lagom till nästa val. För ett ungt parti som Liberala partiet, utan direkta traditioner eller större erfarenheter, är det extra svårt då vi inte har någon direkt historia att förlita oss på. Därför gick vi in i år 2011 med viss beslutsångest och viss fundersamhet över vad vi skulle lägga vår energi på. Själv såg jag det som en chans att börja på nytt, att gå igenom hela partiets struktur och förbättra partiet på samtliga områden.

Årsmötet 2011

Vi i styrelsen har i år främst arbetat med att förbättra våra interna rutiner och hur vi arbetar med de projekt vi tar oss an. Det har varit ett år med mycket ”trial and error”. Om vi ska kunna bygga en stor och stabil organisation krävs det av oss som sitter i styrelsen att vi kan arbeta professionellt, något som inte alltid är det lättaste då flera av oss inte har någon större erfarenhet av tidigare styrelsearbete. Vi får istället förlita oss på en brinnande tro på den uppgift vi tagit på oss att utföra och på vår vilja att ständigt förbättra oss och att lära oss nya saker. Vi har kommit en bra bit på vägen och vi börjar se resultat av vårt arbete. Men arbetet är långt ifrån över och vi kommer självklart att ständigt sträva efter att bli bättre på våra uppgifter.

Ett annat område vi har arbetat hårt med är att förbättra våra kansliuppgifter. Vi har jobbat på att sänka partiets kostnader för porto och andra utgifter relaterade till stora medlemsutskick. Detta  innebär att vi nu har möjligheten att göra fler utskick till er, våra medlemmar. Vi har också gjort det enklare att blir medlem i partiet vilket har lett till en kraftigt ökad medlemstillväxt samtidigt som det minskat hanteringstiden för oss per ny medlem. Jag hoppas att vi ska kunna bli ännu bättre på det här området under nästa år.

Jag tror att det viktigaste för partiet just nu är att bygga upp en stabil grund att stå på både organisatoriskt och politiskt. Därför fokuserar vi just nu mer på dessa olika områden än på den utåtriktade verksamheten. Den kommer komma naturligt när vi har alla interna rutiner på plats eftersom vi då kommer ha mycket mer tid över till sådan verksamhet.

Peter Arvidson Ekonomigruppen

På årsmötet i mars presenterade vi ledarna för våra fyra politiska arbetsgrupper, sedan dess har en femte grupp tillkommit, EU-gruppen. Arbetsgrupperna är tillsatta för att ta fram partiets sakpolitik och har under året börjat växa i och med att fler och fler personer har gått med i dem för att hjälpa till med arbetet. Men vi söker fortfarande intresserade människor till samtliga grupper. Vill du hjälpa till tveka inte att höra av dig.

Partiet har genomfört ett antal olika aktiviteter under året. I maj höll vi traditionsenliga första maj-demonstrationer i Stockholm och Göteborg samt en föreläsning om Liberala partiet för Fria Moderata Studentföreningen i Uppsala. I augusti besökte vi Mälardagen där vi träffade Strängnäsbor för att prata politik och frihet, och på Frihetsfrontens sommarseminarium talade Daniel Fjellström om Liberala partiets roll i svensk politik. I oktober genomförde vi en konferens för medlemmarna i arbetsgrupperna som blev oerhört uppskattad, bilder från dagen finns att se här och Staffan Ovesson talade på LUF Göteborgs Café Liberal. Sist ut genomförde Liberala partiet Göteborg en talarkväll på temat ”Nationalekonomin och det fria samhället”. Bilder från flertalet av våra aktiviteter hittar ni här.

Fram till årsmötet kommer vårt fokus fortfarande att ligga på styrelsen och kansliuppgifterna, men efter det kommer vårt fokus att börja flyttas mot bildandet av distrikt och mot våra lokala sammanslutningar ute i landet. Det är en förutsättning för att vi ska kunna växa som parti och för en lyckad valrörelse 2014. Mycket hänger självklart på engagerade medlemmars arbete ute i landet och här kommer finnas ypperliga tillfällen för dig som vill engagera dig för att sprida frihetens budskap, och vi kommer att försöka se till att alla förutsättningar för att lyckas finns.

Första maj Stockholm 2011

Vi kommer att se till att allt underlag för hur man bildar distriktsföreningar finns tillgängligt och att det finns material så som affischer och foldrar och allt annat som tänkas kan behövas. Vi kommer ta fram förslag på aktiviteter och enkla exempel på hur man bedriver kampanjverksamhet och medlemsvärvning. Ett första steg i det här arbetet är bildandet av distriktsorganisationen Liberala partiet Mälardalen och vi önskar Sara och övriga ett stort lycka till.

Jag hoppas att ni alla som stöder oss i Liberala partiet har haft ett fint år 2011 och att ni kommer att få ett ännu bättre 2012. Vi som driver partiet har haft ett fullspäckat men mycket givande år och nu känns det verkligen som att vi är på rätt väg inför 2012. Det är otroligt roligt och givande att arbeta för ett så stort och så tydligt mål som frihet, ett mål som kanske känns långt borta men ett mål som engagerar och som för människor tillsammans. Jag hoppas också att alla ni där ute i landet kommer vilja vara med under 2012 i bygget av Sveriges ENDA liberala parti på det sätt som passar er. Det finns många sätt att bidra på, många sätt att engagera sig för frihet. Nu är det upp till var och en att hitta det sätt som passar en själv bäst. Oavsett om det är genom att kandidera till några av våra förtroendeposter, starta distrikt, bli medlem, förnya sitt medlemskap eller om det bara innebär att donera lite pengar till partiet så är vi evigt tacksamma!

Tack för ett fantastiskt 2011 och gott nytt 2012!

Vänligen…

Christian Hallebro
Partisekreterare
christian.hallebro@liberalapartiet.se