Liberala partiets valuppföljning i Skövde 18-19 oktober 2014

Cirka en månad efter valet har Liberala partiet haft en uppföljning på arbetet kring valet. Diskussion och utvärdering varvades med intressanta föreläsningar och vägar mot 2018s val.

Här är några punkter från helgen:

Utvärdering av valrörelsen

Några av ämnena som kom upp var

 • Närvaro
 • Kärnfrågor och realpolitik
 • Hur vi upplevs
 • Valsedlar, affischer, organisation

Nya system i partiet

Partiet kommer framöver använda sig av två olika webtjänster för sitt arbete.

Intranät

Vi har nu ett intranät där vi kan kommunicera. Vid enbar användning av mail fastnar informationen hos mottagarna. Nu kan alla användare se vilka instruktioner som gäller.

Användningsområderna och instruktioner är nu under utveckling men några exempel är:

 • Lokal organisation kan lägga ut information om event och vad som händer lokalt
 • Styrelsen kan lägga ut sina protokoll
 • Frågor-och-svar-avldening
 • Diskussion kring diverse projektarbeten.

Trello

Kommer användas för alla aktiva projekt inom partiet. På så sätt kan vi enkelt se vad vi arbetar med och vad som ska göras. Trello bygger på kort (aktiviteter) som struktureras efter arbetet och de olika faserna.

Användning

Instruktioner för de båda programmen kommer inom kort. Vad man som medlem kan göra redan idag är att skapa ett användarnamn.

Vill du få tillgång till system som medlem så skall du maila info@liberalpartiet.se.

Föredag om skolan

Liberala Partiet har påbörjat arbetet av en mer omfattande politik i utbildningsfrågan. Mer information senare.

Dag 2

Medlemsinventering

Vi gick igenom närvarande medlemmar för att se vilka färdigheter, kunskaper och intressen de hade.

Kommunstrategi 

Det något okända syftena partiet har är att verka för

 • Att skapa valmöjlighet i nuvarande 8-mittparti-demokratin Sverige har
 • Representera det liberala alternativet
 • Normalisera liberalismen

Därför tänker vi nu nå ut från två håll; på riks- och kommunplanet.

Vi gör det genom att uppmuntra de lokala engagerade människor som vi idag redan har i partiet. Vi kommer satsa på tio kommuner i storlek 50 000 människor eller mindre (men större är så klart mer än välkomna också) och vi alla kommer bli tvungna att stötta kampanjerna i dessa tio kommuner.

Resultatet kommer bli en handfull organisationer där partiet har inflytande. Det kommer skapa engagemang men även en helt annat organisatorisk struktur än vad vi har idag. 2018 är året partiet sätter representanter i kommuner.

Medlemsvärvning

Följande kom vi bland annat fram till rörande medlemsvärningen:

 • Viktigt att involvera medlemmar direkt
 • Löpande information
 • Utveckling av medlemmar
 • Partiet måste aktivt ta kontakt med medlemmar
 • Bättre information om hur man går tillväg för att bli lokal representant eller skapa en lokal organisation