Lyssna på partiprogrammet

Nu kan du även lyssna på Klassiskt liberala partiets partiprogram. De två första delarna ligger ute nu. De övriga 10 är på väg.
Hittar du några skillnader mellan ljudet och det skrivna partiprogrammet så gäller det skrivna. Här hittar du hela vårt partiprogram.

Du kan även ladda ned partiprogrammet från vårt konto på Soundcloud.

Kapitel 1. Staten och konstitutionella frågor (mp3, 4MB)

1.1 Rättsstaten
1.2 Konstitutionen
1.3 Republik och maktfördelning
1.4 Parlamentet

Kapitel 2. Trygghet för liv och egendom (mp3,15 MB)

2.1 Polis
2.2 Straff
2.3 «Brott utan offer»
2.4 Rättssäkerhet
2.5 Sekretess
2.6 Egendomsrätt
2.6.1 Immateriell äganderätt
2.6.2 Patent

Kapitel 3. Ekonomisk politik (mp3,19 MB)

3.1 En fri marknadsekonomi
3.2 Regleringar
3.3 Subventioner
3.4 Skatter
3.5 Bank- och penningpolitiken
3.6 Konkurrenspolitik
3.7 Bostadspolitik
3.8 Kommunalpolitik
3.9 Friborgarskap