Mors dag idag. Legalisera surrogatmödraskap!

Det finns många par som inte kan bli gravida. För dessa finns hjälp inom vården som t.ex. IVF. Men ibland räcker inte den hjälpen och många par åker utomlands för att skaffa barn via s.k. surrogatmödraskap som innebär att en annan kvinna bär parets barn. Det kan ske kommersiellt eller altruistiskt men det får inte ske inom den svenska vården.

Men det får ske utomlands. Varje år föds ungefär 50 barn utomlands till svenska föräldrar av en surrogatmoder. Ett av problemen som drabbar dessa barn är att de står utan vårdnadshavare i ett par månader.

Det finns en förening som trycker på för att legalisera altruistiskt surrogatmödraskap i Sverige.  Vi ställer oss naturligtvis bakom detta men vill samtidigt gå längre. Vi vill legalisera surrogatmödraskap i Sverige. Vi tycker att staten inte ska lägga sig i vilka avtal du tecknar så länge du gör det av fri vilja. Det handlar om att du äger din egen kropp och gör vad du så önskar med den. Det handlar om att finns det begränsningar i vad du får göra med din kropp så är det inte du som äger den.

Så nu på mors dag: Låt fler få bestämma över sina liv. Låt dem bestämma själva. Låt fler bli mödrar. Låt fler bli fäder. Och låt inte staten hindra dig från att leva ditt liv.

Grattis till alla mödrar! Såväl nuvarande som kommande.