Nej till åsiktsförbud!

Både regeringen och moderaterna föreslår båda olika förslag mot nazister.  Båda förslagen är problematiska, fast på lite olika sätt. 

Henrik Alexandersson skriver att inskränka föreningsfriheten är inte demokratins verktyg, utan förtryckets. Det är att gå fiendens ärenden, att låta mörkermännen vinna på walk over.

Skall det alls lagstiftas, då skall det lagstiftas mot alla våldsbejakande och/eller anti-demokratiska organisationer. Alla skall behandlas lika. Då skall inte bara NMR förbjudas, utan även grupper ur våldsvänstern och möjligen också vissa muslimska grupperingar.

Men även det kan vara problematiskt. Är man till exempel anti-demokratisk om man är för en konstitutionell republik?

Hot, misshandel och skadegörelse är redan förbjudet. Det vore bättre att polisen upprätthåller de lagar som redan finns.

Det illustreras fint av Henrik Jönsson.

Vi är det parti som står för yttrandefrihet, mötesfrihet och föreningsfrihet. Många partier har visat att de är motståndare till detta.