Pod: På fel sida av samtiden?

Det sossarna gör är oerhört ondskefullt.  Det måste ju ses som medvetet.  Det är ett ondskefullt bistånd som gynnar terror. – Erik Svansbo, partiledare, om Sveriges bistånd till Palestina.

För förutom den här tortyren så avlönar Palestinska myndigheten terrorister. Så de hjärntvättar barnen att hata Israel. Sen när de blir tonåringar och spränger judar i luften då får deras familjer pengar och överlever de och hamnar i fängelse så får de lön. Och det stöttar Sverige och sossarna har Fatah som sitt systerparti, fortsätter Erik. Hör hela avsnitt 18  i vår podcast här.

Mahmoud Abbas. Palestinas president.

I podcasten går Valdemar och Erik igenom Mats Skogskärs artikel ”Sverige stöttar tortyr” där Skogskär bland annat skriver ”Palestinier som vågar kritisera eller protestera mot Hamas eller mot den palestinska myndigheten fängslas och torteras rutinmässigt.”

 

Socialism sätter grupper mot grupper

Börjar efter 9:20.

Hem&Hyras artikel ”Nyanlända får förtur i stora delar av landet” diskuteras. Erik och Valdemar diskuterar det vanvettiga i att kommunernas bostadsköer förbigås av vissa grupper. Exempelvis har inte studenter som flyttar till en ny stad företrädare, däremot finns det en del lägenheter reserverade för dem.  Det betyder att vi får ett lapptäcke av olika grupper som ställs mot varandra istället för att alla som vill kan söka eller hyra på samma villkor.  Notera gärna att Hem&Hyra är Hyresgästförenings tidning.

Yttrandefrihet inskränkas

Börjar efter 22 minuter.

Hets mot folkgrupp eller yttrandefrihet?

Erik och Valdemar diskuterar det faktum att Europadomstolen inte anser att en kvinna i Österrike får beskriva profeten Mohammed förhållande med sin 9-åriga fru som ”pedofili”. Kvinnan blev dömd i Österrikisk domstol. Europadomstolen höll med och skrev att domen ”upprätthöll det legitima syftet att bibehålla religiös fred (engelska: ”served the legitimate aim of preserving religious peace.”) enligt Washington Post/AP.  Deutsche Welle och Dagens Nyheter tar också upp detta.

Profeten Mohammed

Naturligtvis helt åt skogen illa! Du ska få uttrycka dig och säga saker som stämmer utan att riskera att straffas för det. I podcasten tog de upp om någon skulle starta en religion kring Hitler. Skulle det vara förbjudet att kritisera honom då?

Europadomstolen är en del av Europarådet och har till uppgift att bedöma om de nationella  bedöma oklarheter och tvister kring påstådda brott mot den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna från 1950. Den är alltså inte en del av Europeiska unionen, EU.

Om den liberala demokratin som neofeodal ordning

Börjar efter 36:18.

Rubriken är lånad av Fnordspottings artikel. Erik återger artikeln i att många små grupper livnär sig på staten i en närmast feodal ordning.

Valdemar och Erik ser public service som ett hot mot den liberala demokratin där du är tvungen att första betala public service och sen får du donera ”till en äcklig swish-journalist”. ”Och på något sätt: Detta är att försvara demokratin. Du får inte välja vilken journalist du vill stötta. Du måste stötta dem!”

”Om SVT vore en ondskefull statstelevision, vad skulle du göra annorlunda?” frågar sig Erik och svarar ”Ingenting!. Vill man göra påverkansoperationer så försöker man framställa sig så subtil som möjligt.”

Vem är opartisk? Alla är partiska! Det gäller såväl SVT såsom vår podcast.

Valdemar Kerpens och Erik Svansbo. Alla deras podcasts hittar du här.