Portugals drogliberalisering, ESO-rapport, Burkaförbud samt Omstart för Sverige

Nytt pod-avsnitt med Henrik Alexandersson och Valdemar Kerpens.

Idag pratar de om:
1-Portugals drogliberalisering

http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_34676_EN_NR2000Portugal.PDF

http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/4508/TD0116918ENN.pdf

2-ESOs Rapport
Ledarsidorna.se ESO-rapporten: En helt nödvändig beskrivning av de ekonomiska konsekvenserna av migrationen.
(ESO = Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi. ESO är en självständig kommitté under Finansdepartementet.)

3-Burkaförbud
SVT.  Norge förbjuder heltäckande slöja i klassrummen.

Aftonbladet. Klart: Ja till burkaförbud i Danmark.

GP. Fridolin rasar mot förskolorna: ”Solklara brott”.

4-Omstart för Sverige
Henrik Alexanderssons blogg: Omstart för Sverige.

Vi kan nås via:
http://www.henrik-alexandersson.se/
valdemar.kerpens@liberalapartiet.se
Henrik Alexandersson tweetrar som @HAX
Klassiskt liberala partiet tweetrar som @liberalapartiet
Ni kan stödja oss på www.liberalapartiet.se/donera