Pod: Statlig kultur, Statens pengar och trygghetsrapporten

Valdemar och Erik talar om statens inblandning i kulturen, ”Medborgarnas pengar”, BRÅs trygghetsrapport

Kultur

Börjar 04:28 in i avsnittet.

De diskuterar Alice Bah Kuhnkes (MP) artikel ”Vi har ett ansvar att göra motstånd”.

Valdemar och Erik håller med Bah Kuhnke när hon ”I totalitära samhällen är den fria konsten och de fria medierna något av det första som stryps. Steg för steg och säkert som amen i kyrkan. I sådana samhällen används konsten och journalistiken som verktyg för att stärka makten och att forma samhället utifrån de styrandes vilja och önskemål.”

Skillnaden är bara att Valdemar och Erik tycker att kulturen inte ska subventioneras av staten. ”Politiskt styrd kultur är nog det obehagligaste som finns”, säger Erik.

De anmärker också på bristen på associationsfrihet. Ska bagaren tvingas baka en tårta med nazistiska symboler, o.s.v.? Det är väldigt märkligt.

Valdemar och Erik bakom varsin mikrofon.
Valdemar och Erik.

Även migrationen tas upp. De nämner Eriks artikel ”Bidragsmigrationen framför allt”.

Men vad gör en kulturminister? Men vad gör en demokratiminister? Det är sjukt!

”Får vi egen majoritet kan vi lägga ned Kulturdepartementet”, säger Erik. ”Det är för viktigt för att hanteras av politiker. Historien ska inte styras av politiker.”

Medborgarnas pengar

Börjar vid 19:36

De diskuterar David Eberhards artikel ”Det är medborgarnas pengar, inte politikernas”.

Eberhard har halvvägs rätt. Visst är det bra att minska på onödiga utgifter. ”Även om du är socialliberal så tycker jag att du borde se att det är ett stort problem att staten har hand om skolningen av våra barn”, säger Erik. ” Valdemar svarar; ”Jag tror att det är så här: Staten har invånarnas bästa intresse. Men nej, man måste inse att de har sina intresse först. Och det intresset är att öka statens makt. […] Vi har en övertro.”

Man tror gärna att politiker är bättre människor. Men nej.

David Eberhard
David Eberhard. Foto: Frankie Fouganthin 

Eberhard skriver om att låta medborgarna själva bestämma vart deras pengar ska gå. ”Visst, men bättre vore att sänka skatterna och låta folk bestämma själva”, säger Erik.

”Välfärden är som en charity (välgörenhet) men med tvång. Du måste betala”, säger Valdemar. ”Det är sjukt att du måste subventionera något som du inte tror på. Som alla veganer och vegetarianer som måste subventionera köttproduktion.”

Brottsförebyggande rådet (BRÅ)

Börjar vid 34:30.

De diskuterar BRÅs ”Nationella trygghetsundersökningen 2018”,  Sveriges radios ”Fler kvinnor uppger att de utsatts för sexbrott” samt BRÅs ”Anmälda brott 2018 – preliminär statistik

Anmälda våldtäktsbrott mot barn har ökat. ”Jag har inte sett några reaktioner från politiker”, säger Valdemar.

Den feministiska regeringen har gjort landet otryggare för kvinnor. T.ex. i Uppsala.

I Selma Lagerlöfs ”Anna Svärd” så gick kvinnor runt till olika städer och handlade. ”Tror du att de kan göra det idag?”, frågar Erik retoriskt.

När Danmark började tillåta pepparsprej vid årsskiftet så skrev svenska medier negativt om det, t.ex. Aftonbladet. Polisen kan dock inte vara överallt, alltid. De kommer inte på en sekund när du ringer. Därför bör du ha rätt att försvara dig själv.

Betraktelser om statsradion

Börjar vid 49:35.

Erik talar om Sveriges Radio (SR) och Venezuela. Även SR som granskar privatpersoner som hyr ut lägenheter m.m.

Fria medier kommer överens med sina kunder. Staten tvingar alla att betala för SvT.