Politisk fånge toppar vår riksdagslista

Liberala partiet har ett nytt toppnamn inför valet i ingen mindre än Henrik Alexandersson. Henrik har kämpat för frihetsfrågor sedan slutet av det röda 70-talet. Han är även ledare för nätverket Frihetsfronten och har arbetat för Piratpartiet i Europaparlamentet. Han är också dömd till fängelse för att ha underlåtit att betala skatt – efter en rättegång där bland annat hans politiska engagemang vändes mot honom. Vi ser honom som en politisk fånge.

Partiet söker mandat för att i varje politisk församling kunna ställa de regerande till svar och utkräva ansvar då man menar att dagens opposition inte har mäktat med. Att Decemberövenskommelsen är nedlagd påverkar inte partiets bild av detta.

Partiet har inte tagit emot en krona i partistöd och dess toppkandidat kommer att sitta i fängelse under valrörelsen men de anser sig ha i rätt i frågor som migration där kombinationen välfärdsstat och fri invandring inte fungerar och en stängd gräns vid Medelhavet där människor dör är fel.
Eller bostäder med dess statliga regleringar där marknaden inte kan fungera och bristerna är skriande.
Eller droger där människor dör trots förbud samtidigt som polisen tvingas jaga de som brukar droger.
Eller skolan där barnen tvingas undervisas av vuxna men inte av lärare i en ”one size fits all”-modell med färre och färre utbildade lärare för varje år som går.
Listan kan göras lång men vi vet att vi har rätt. Och det är med det som vi går till val 2018.

Liberala partiet går till val som Klassiskt liberala partiet för att Folkpartiet kallar sig ”Liberalerna”. Partiet anser inte att FP är liberaler mer än till namnet. En del kallar partiet för libertarianer eller nyliberala men partiet föredrar termen klassiskt liberala.

Kontakta gärna Henrik Alexandersson:
+49 (0)162-856 8667
e-post hax@bahnhof.se

Kontakta gärna partiets styrelse:
styrelsen@liberalapartiet.se

Med vänliga hälsningar
Liberala partiets styrelse